Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Giám đốc Chi nhánh Toàn thời gian

2023-01-19 00:48   Ngân hàng   Toàn Quốc   19 views Reference: 8952
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng
  • Xây dựng kế hoạch hoạt động, phương án phát triển kinh doanh của đơn vị và tổ chức thực hiện trong từng thời ký
  • Tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ theo phân khúc khách hàng của đơn vị
  • Quản lý chất lượng hoạt động của đơn vị
  • Tổ chức thực hiện quản lý rủi ro và kiểm tra kiểm soát tuân thủ
  • Tổ chức, quản lý công tác nhân sự
  • Thực hiện công tác đối ngoại
  • Tổ chức, quản lý việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định
  • Tham mưu, đề xuất GĐ khu vực / Ban điều hành trong việc xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động đơn vị
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)