Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Giám đốc Chi nhánh Bình Chánh Toàn thời gian

2022-09-16 23:42   Ngân hàng   Toàn Quốc   5 views Reference: 6839
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

  • Xây dựng phương án kinh doanh của Chi nhánh căn cứ trên chỉ tiêu được giao.

  • Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của Chi nhánh theo sự phân công, ủy nhiệm trực tiếp của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị.

  • Chịu trách nhiệm về chất lượng hoạt động của chi nhánh, bao gồm giám sát việc tuân thủ quy trình, quy định và triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động và rủi ro kinh doanh.

  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Ngân hàng.

Yêu Cầu Công Việc

  • Cử nhân chính quy trở lên về Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc tương đương.

  • Tối thiểu 7 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng trong đó tối thiểu 01 năm giữ vị trí tương đương tại các Ngân hàng hoặc 03 năm đảm nhận vị trí Trưởng phòng Tín dụng/Tái Thẩm định/QLRR/TP Khách hàng Doanh nghiệp tại các Ngân hàng;

  • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý hoạt động;, Phát triển khách hàng và thị trường; Lập và quản lý ngân sách; Đánh giá và quản lý rủi ro.

  • Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh

Yêu cầu về hồ sơ dự tuyển:

Mẫu đơn xin dự tuyển tải về từ website: www.seabank.com.vn. (bắt buộc kèm ảnh).

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có liên quan (không cần công chứng).

Phương thức nộp hồ sơ:

Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: vinh.nx@seabank.com.vn

Nộp hồ sơ trực tuyến tại trang web: www.seabank.com.vn. (khuyến khích ứng viên nộp hồ sơ qua Email).

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank