Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Giám Đốc Chi Nhánh - Long An Toàn thời gian

2022-12-01 21:19   Ngân hàng   Toàn Quốc   20 views Reference: 8798
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh

 • Xây dựng kế hoạch phát triển & quản trị rủi ro kinh doanh tại ĐVKD
 • Theo dõi các kế hoạch kinh doanh & ngân sách tại ĐVKD
 • Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp thực tế địa bàn quản lý

2. Quản lý hoạt động kinh doanh

 • Triển khai hoạt động kinh doanh theo kế hoạch và chỉ tiêu được giao
 • Chỉ đạo, quản lý việc thực hiện các công việc liên quan đến Quy trình cấp tín dụng tại ĐVKD
 • Tổ chức kiểm soát hoạt động nhắc nợ, đôn đốc khách hàng trả nợ; kiểm soát và phối hợp xử lý tình hình nợ có vấn đề tại ĐVKD
 • Báo cáo GĐ Vùng kết quả hoạt động kinh doanh tại ĐVKD, đề xuất các biện pháp cải tiến và thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại ĐVKD

3. Tổ chức thực hiện hoạt động kế toán và ngân quỹ

 • Kiểm soát việc thu chi tiền mặt tại quỹ, đảm bảo công tác an toàn kho quỹ tuân thủ theo đúng quy định
 • Chấn chỉnh việc lưu trữ chứng từ và gian lận trong các giao dịch với Khách hàng

4. Quản lý chất lượng dịch vụ.

 • Cập nhật và tổ chức thực hiện các Chính sách, Quy chế, Quy định về chất lượng dịch vụ theo quy định SCB
 • Xây dựng cơ chế giám sát CBNV tại ĐVKD, đảm bảo CBNV thực hiện đúng Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ SCB
 • Tổ chức triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ trong ĐVKD nhằm nâng cao mức độ hài lòng của Khách hàng

5. Quản lý nguồn nhân lực.

 • Lập kế hoạch định biên và xây dựng đội ngũ CBNV tại ĐVKD
 • Xây dựng và triển khai công tác đào tạo kiến thức và kỹ năng cho CBNV tại ĐVKD
 • Tổ chức kiểm tra kiến thức nghiệp vụ dành cho CBNV định kỳ tại ĐVKD
 • Định kỳ đánh giá hiệu quả công việc của CBNV tại ĐVKD
 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp tại ĐVKD

6. Quản lý rủi ro hoạt động và Giám sát tuân thủ.

 • Đảm bảo các hoạt động tại ĐVKD tuân thủ theo các VBQP nội bộ có liên quan
 • Nhận diện rủi ro trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng các phương pháp đo lường, đánh giá và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro
 • Theo dõi và phối hợp xử lý các vụ việc rủi ro phát sinh tại ĐVKD

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định SCB.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ/bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan

Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực ngân hàng, ít nhất 3 năm kinh nghiệm Giám đốc/Phó Giám đốc Chi nhánh có quy mô lớn trở lên hoặc các vị trí tương đương

Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức pháp luật vững vàng, đặc biệt liên quan tới lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng

Kỹ năng chuyên môn

 • Kỹ năng về phân tích tài chính, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định tín dụng
 • Kỹ năng lãnh đạo và phát triển kinh doanh trong lĩnh vực Ngân hàng
 • Khả năng tạo sự ảnh hưởng, đào tạo và huấn luyện đội ngũ kế thừa
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng xây dựng mối quan hệ
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (tên giao dịch bằng tiếng Anh Sai Gon Joint Stock Commercial Bank, viết tắt là SCB)