Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Giám Đốc Chính Sách Và Mô Hình Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Toàn thời gian

2022-07-02 21:32   Ngân hàng   Toàn Quốc   164 views Reference: 286
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Xây dựng đầy đủ các Văn bản lập quy (VBLQ) phù hợp với yêu cầu quản lý và điều hành của Ngân hàng liên quan đến hoạt động của Mảng phụ trách
 • Nghiên cứu, khảo sát thị trường và đưa ra các sáng kiến để cải tiến/bổ sung các chính sách thuộc Mảng nhằm đảm bảo nguyên tắc quy định nội bộ về quản lý rủi ro tín dụng
 • Quản lý hệ thống VBLQ (gồm các Quy chế, Quy định) liên quan đến Rủi ro tín dụng.
 • Triển khai xây dựng và cập nhật/điều chỉnh tài liệu đào tạo liên quan đến hoạt động của Mảng phụ trách
 • Triển khai việc góp ý xây dựng các VBLQ, các tài liệu sản phẩm dịch vụ (nếu có) và tài liệu khác có liên quan của các đơn vị khác
 • Triển khai thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến nghiệp vụ/hoạt động của Phòng/Mảng theo quy định của SCB
 • Tham gia/Hướng dẫn triển khai việc tham gia dự án, tham gia thực hiện phần công việc trong các Quy chế/Quy định/Quy trình có liên quan đến nghiệp vụ của Phòng/Mảng
 • Hướng dẫn triển khai việc cung cấp thông tin cho các đơn vị liên quan khi có yêu cầu
 • Xây dựng mô hình quản lý rủi ro tín dụng phù hợp với quy định của NHNN và quy trình vận hành của Ngân hàng trong từng thời kỳ
 • Quản trị và phát triển hệ thống XHTDNB, Hỗ trợ vận hành hệ thống tính toán tài sản có RRTD và vốn cho RRTD
 • Vận hành và đề xuất các giải pháp phát triển hệ thống XHTDNB
 • Rà soát và kiểm soát tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu trên hệ thống XHTDNB
 • Nghiên cứu các phương pháp, mô hình, kỹ thuật, công cụ, công nghệ mới trên thị trường để ứng dụng vào công tác XHTD khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đánh giá, nhận diện khách hàng của hệ thống XHTDNB
 • Điều chỉnh phương pháp xác định tài sản có RRTD và vốn cho RRTD khi phát sinh yêu cầu/thay đổi quy định của NHNN
 • Lập báo cáo phân tích về kết quả hoạt động của Mảng và đề xuất nâng cao hiệu quả các hoạt động cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối định kỳ hằng tháng

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kiểm toán, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Luật , Kinh tế, Thương mại,…
 • Tối thiểu 06 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực ngân hàng; trong đó có ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý trở lên hoặc các vị trí tương đương
 • Có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực tín dụng. am hiểu về phương pháp/mô hình/kỹ thuật/hệ thống quản trị rủi ro tín dụng, ước tính rủi ro tín dụng và các mô hình đo lường, đánh giá rủi ro tín dụng
 • Am hiểu văn bản, chính sách, quy định của NHNN và pháp luật; hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực công việc (Quản lý rủi ro tín dụng, hoạt động cấp tín dụng, tài sản đảm bảo, các quy trình tác nghiệp…)
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Quản lý và nâng cao hiệu suất công việc
 • Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (tên giao dịch bằng tiếng Anh Sai Gon Joint Stock Commercial Bank, viết tắt là SCB)