Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Giám đốc Dịch vụ Toàn thời gian

2022-08-27 02:22   Ngân hàng   Toàn Quốc   18 views Reference: 6264
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

1. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

 • Hỗ trợ Giám đốc Chi nhánh xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện toàn Chi nhánh
 • Trực tiếp chủ trì xây dựng, tổ chức và giám sát thực hiện kế hoạch của hoạt động Vận hành tại đơn vị

2. Quản lý và tổ chức công việc theo mảng chức năng được phân công

 • Quản lý & tổ chức triển khai hoạt động vận hành tại chi nhánh gồm các mảng: Quỹ & DVKH, HTTD, Vận hành thẻ, thanh toán & TTTM
 • Quản lý và tổ chức triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động nâng cao CLDV và Chuyển dịch số tại sàn giao dịch
 • Phối hợp với line kinh doanh điều tiết nhân sự phục vụ Khách hàng tại sàn đảm bảo chất lượng dịch vụ
 • Quản lý số liệu tài chính, công tác kế toán tại chi nhánh theo phạm vi từng thời kỳ
 • Quản lý hoạt động và kiểm tra kiểm soát nội bộ vận hành tại chi nhánh theo các tiêu chuẩn, cải tiến năng suất và chất lượng, kiểm soát rủi ro/tổn thất
 • Trực tiếp quản lý kho tiền, tài sản đảm bảo, quỹ ATM của chi nhánh. Chủ trì công tác kiểm kê đột xuất/định kỳ về tiền mặt tồn quỹ, tài sản đảm bảo, công cụ, tài sản của Chi nhánh
 • Đối với hoạt động bán hàng (bán chính/ bán chéo): thực hiện theo phê duyệt của Cấp thẩm quyền từng thời kỳ

3. Quản lý và phát triển đội ngũ, phát triển bản thân

 • Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp, bồi dưỡng cán bộ nguồn cho CBNV mảng Vận hành
 • Hoàn thành chương trình đào tạo và tự đào tạo theo chức danh

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp các trường Đại học
- Ưu tiên chuyên ngành Kinh tế/ Tài Chính/ Ngân hàng/ Quản trị kinh doanh

- Toeic 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý tại lĩnh vực DVKH/KSNB/QTRR/Vận hành
- Am hiểu chính sách, pháp luật trong kinh doanh ngân hàng, chứng khoán và các lĩnh vực liên quan
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý tại vị trí TP/PP DVKH/KSV trở lên tại MB hoặc các ngân hàng có cùng quy mô

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội