Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Giám đốc Khách hàng Cá nhân (40001002) Toàn thời gian

2023-01-12 00:55   Ngân hàng   Toàn Quốc   69 views Reference: 8918
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm quản lý hoạt động và quản lý hiệu quả của mảng Dịch vụ ngân hàng bán lẻ (tín dụng thế chấp, tín dụng tín chấp và các sản phẩm khác theo định hướng từng thời kỳ) để đạt được chỉ tiêu của Khối Ngân hàng bán lẻ theo đúng chiến lược kinh doanh của Ngân hàng, theo đúng các quy trình và quy định của Techcombank.

Trách nhiệm chính (1)

1. Quản trị kinh doanh:
- Xây dựng, triển khai và giám sát kế hoạch/các hoạt động kinh doanh tại mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ - non lending theo định hướng hoạt động của Khối RBG và của Techcombank từng thời kỳ.
- Nhận và giao chỉ tiêu, điều phối, kèm cặp, giám sát, đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu của các nhóm nhân viên thuộc mảng.
- Đánh giá, đo lường hiệu quả các hoạt động kinh doanh/dịch vụ tại mảng.
- Đảm bảo nhịp điệu kinh doanh liên tục/ đều đặn và theo đúng định hướng/chiến lược.
- Chủ động phối hợp với các bên liên quan để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành kinh doanh, dịch vụ khách hàng
- Đảm bảo bộ phận luôn thực hiện đúng KPI được giao
- Quản lý ngân sách hoạt động của bộ phận theo hạn mức đã được phê duyệt.
- Giám sát việc phát triển của thị trường bán lẻ và động thái của đối thủ trong khu vực và kịp thời đóng góp ý kiến hành động cho Giám đốc đơn vị
- Cùng Giám đốc Chi nhánh và Giám đốc Phát triển kinh doanh vùng thực hiện huấn luyện, giới thiệu sản phẩm, đóng góp ý kiến cho các chiến dịch bán hàng của khối RBG
- Phát triển và quản lý quan hệ với các khách hàng và các đối tác khác.
- Chịu trách nhiệm trước những sai sót/ vi phạm trong hoạt động gây hiệu quả nghiêm trọng tới doanh thu/ chi phí và uy tín của đơn vị và ngân hàng
- Chịu trách nhiệm với các công việc khác được giao trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình
- Chủ động trong việc phản hồi các Khối và bộ phận nghiệp vụ tại hội sở nhằm xây dựng và hoàn thiện các quy trình, chính sách và sản phẩm của Techcombank khi có yêu cầu

Trách nhiệm chính (2)

2. Quản lý nguồn nhân lực
- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch định biên, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV…. trong mảng phụ trách, đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
• Giám sát chi tiêu/KPI của từng cá nhân trong mảng
• Xem các báo cáo trực tiếp về thực hiện công việc
• Lãnh đạo và hướng dẫn nhóm CBNV trong mảng
• Huấn luyện, tư vấn và định hướng phát triển nghề nghiệp
• Đảm bảo phát triển và huấn luyện nghề nghiệp cho CBNV
• Quản lý và lên kế hoạch cho vị trí kế cận như yêu cầu.
- Quy hoạch, đánh giá cán bộ tại mảng để đảm bảo đội ngũ nhân sự có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh.
- Đảm bảo công tác quản lý tại mảng theo đúng 3 nguyên tắc: công bằng, minh bạch và tôn trọng
3. Quản lý chất lượng dịch vụ
- Training/ Coaching / Giám sát cán bộ tại đơn vị thực hiện đúng quy định của các Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của ngân hàng
- Lên kế hoạch định kỳ hàng tuần trực tiếp tiếp xúc, phỏng vấn khách hàng để tiếp thu ý kiến và xây dựng/ củng cố chất lượng dịch vụ tại đơn vị.
- Kiểm tra, giám sát và hỗ trợ CBNV xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình cung cấp SPDV nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ của mảng
- Đề xuất ý tưởng and tham gia vào việc cải tiến quy trình/ sản phẩm/ dịch vụ, hoạch định chính sách/chiến lược liên quan đến mảng Khách hàng cá nhân

Trách nhiệm chính (3)

4. Quản lý tính tuân thủ
- Đảm bảo các hoạt động của bộ phận tuân thủ pháp luật, các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ, v.v. và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
- Kiểm soát rủi ro hoạt động và rủi ro tín dụng của trung tâm nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng và ngân hàng.
5. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp quản lý

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Trình độ đại học với chuyên ngành đào tạo: kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương
- Tối thiểu 06 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng trong đó tối thiểu 02 năm ở vị trí trưởng nhóm hoặc vị trí quản lý tương đương.
- Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm VP, tài chính ngân hàng.
- Trình độ tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh Toeic (hoặc tương đương) thỏa mãn yêu cầu của TCB trong từng thời kỳ

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)