Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Giám đốc Nền tảng dữ liệu phân tích - DF - DXAB Toàn thời gian

2022-09-01 17:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   30 views Reference: 6397
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vai trò & Mục tiêu:

 • Dẫn dắt đội ngũ các kỹ sư nền tảng dữ liệu phân tích & kỹ sư học máy xây dựng & phát triển nền tảng dữ liệu phục vụ phân tích với các công cụ hiện đại phục vụ mục đích kinh doanh, phát triển các luồng xử lý dữ liệu và làm việc với các đơn vị khác nhau cho các nhiệm vụ thu thập, chuẩn bị, tổ chức, bảo vệ và phân tích dữ liệu.
 • Đóng vai trò là cầu nối các đơn vị Kỹ sư Dữ liệu, Phân tích Dữ liệu, Khoa học Dữ liệu, Giải pháp, Phân khúc, Marketing số, Tài chỉnh, Rủi ro… trong tổ chức & khai thác dữ liệu nội bộ phục vụ kinh doanh.
 • Làm việc chặt chẽ với các bên liên quan để nắm rõ các nhu cầu phân tích dữ liệu phục vụ kinh doanh, từ đó lên kế hoạch thu thập dữ liệu và quản lý hệ thống dữ liệu tương ứng.

Nhiệm vụ trọng tâm:

 • Chịu trách nhiệm am hiểu, thiết kế & tổ chức dữ liệu, định nghĩa các yêu cầu đặc tả cho các định dạng và thuộc tính dữ liệu, xây dựng tài liệu mô tả dữ liệu tạo điều kiện phát triển các bộ dữ liệu sạch & chính xác phục vụ cho việc phân tích của nhiều đối tượng người dùng khác nhau.
 • Tổ chức dữ liệu thô thành kiến trúc dữ liệu thuận lợi cho việc khai thác, định nghĩa các yêu cầu cho định dạng và thuộc tính dữ liệu, thực hiện các bước xử lý dữ liệu sơ khởi, tạo điều kiện sẵn sàng cho đội ngũ Phân tích Kinh doanh và Khoa học Dữ liệu khai phá.
 • Xây dựng tài liệu mô tả dữ liệu ở tất cả bước trong luồng biến đổi & xử lý dữ liệu để đảm bảo tất cả người dùng hiểu và sử dụng dữ liệu đúng cách.
 • Định nghĩa các nguyên tắc & tiêu chuẩn về chất lượng dữ liệu, bao gồm định dạng, hiển thị, cách sử dụng, các tiêu chí & phương pháp đo lường để theo dõi & đánh giá chất lượng dữ liệu, thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng dữ liệu, đảm bảo dữ liệu đạt tiêu chuẩn phục vụ các nhu cầu phân tích & vận hành.
 • Là cầu nối giữa các đơn vị Kỹ sư Phần mềm & Dữ liệu, Phân tích Kinh doanh & Khoa học Dữ liệu. Am hiểu cách thức biến đổi dữ liệu gốc từ các hệ thống nguồn vào kho dữ liệu thu gọn phục vụ phân tích mà các đơn vị có thể sử dụng phục vụ mục đích kinh doanh.
 • Vận dụng các tiêu chuẩn tiên tiến về phát triển phần mềm trong việc phát triển & vận hành nền tảng dữ liệu phục vụ phân tích.
 • Làm việc với tất cả các bên liên quan như kỹ sư dữ liệu, chuyên gia phân tích kinh doanh & chuyên gia khoa học dữ liệu để làm rõ & thống nhất yêu cầu đối với dữ liệu.
 • Xây dựng đội ngũ: tuyển dụng nhân sự phù hợp, đào tạo về mặt chuyên môn, giám sát quá trình phát triển của các nhân sự đã tuyển dụng. Xây dựng tinh thần làm việc hợp tác, thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau. Hiểu điểm mạnh & điểm yếu, từ đó lên phương án & kế hoạch nâng cao năng lực của từng thành viên.
 • Chịu trách nhiệm quản lý, dẫn dắt & giám sát các dự án trong phạm vi công việc được giao.
 • Lựa chọn hệ thống công cụ tiên tiến & hiệu quả căn cứ vào đặc thù dữ liệu, nhiệm vụ phân tích trên cơ sở tối ưu chi phí đầu tư và hiệu quả khai thác dựa trên kỹ năng của nhân sự sẵn có.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Bằng cử nhân hoặc Thạc sĩ trong các lĩnh vực: Thống kê, Toán, Phân tích định lượng, Khoa học máy tính, Phát triển phần mềm hoặc Công nghệ thông tin.
 • Ít nhất 4 năm kinh nghiệm với lĩnh vực ngân hàng hoặc có hiểu biết sâu rộng về mô hình kinh doanh & kiến trúc dữ liệu ngân hàng.
 • 4+ năm kinh nghiệm liên quan về:
  • Các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu (e.g. Oracle, MySQL, MS SQLServer)
  • Các ngôn ngữ lập trình (vd: Python, Scala, Java, Rust, Kotlin)
 • Có kinh nghiệm thiết kế và xây dựng kiến trúc dữ liệu, luồng ETL & kho dữ liệu.
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm phát triển các ứng dụng máy học trên nền tảng điện toán đám mây (AWS, GCP, Azure).
 • 2+ năm kinh nghiệm liên quan về:
  • Các hệ thống xử lý dữ liệu lớn (vd: Hadoop, HDFS, Presto, Trino, Spark, Flink, Kafka, Pulsar, Arrow, Databricks)
  • Containers và deploy ứng dựng lên container (e.g. Docker, Kubernetes)
  • Các hệ thống quản lý & điều phối data pipeline (e.g. Airflow, Kubeflow, MLFlow)
 • Có kinh nghiệm phát triển hệ thống theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả của mô hình học máy trên hệ thống production.
 • Có hiểu biết sâu sắc và tuân thủ các nguyên tắc về an ninh thông tin và an toàn dữ liệu.
 • Có kinh nghiệm quản lý, hướng dẫn đội ngũ kỹ sư dữ liệu & kỹ sư học máy trong việc lên kế hoạch, triển khai và quản lý chất lượng dự án.
 • Sử dụng tiếng Anh thành thạo.
 • Hiểu rõ nguyên lý làm việc Agile và thực hành theo khung Scrum.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.