Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Giám đốc Phân khúc Khách hàng ưu tiên - MRBB Toàn thời gian

2023-02-18 00:32   Ngân hàng   Toàn Quốc   34 views Reference: 9220
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

1. Chịu trách nhiệm về chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng ưu tiên đảm bảo kết quả kinh doanh của phân khúc theo đúng chiến lược phát triển từng thời kỳ và hoàn thành/vượt kế hoạch được giao:

- Tổ chức xây dựng chiến lược kinh doanh phân khúc khách hàng ưu tiên phù hợp với định hướng phát triển của NHBL từng thời kỳ

- Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh phân khúc khách hàng ưu tiên đảm bảo hoàn thành/vượt kế hoạch được giao - Tổ chức xây dựng và quản lý hiệu quả việc sử dụng ngân sách kinh doanh phân khúc khách hàng ưu tiên

- Báo cáo tình hình kinh doanh của phân khúc khách hàng ưu tiên

- Khai thác chuỗi chiến lược, kết nối với đối tác để phát triển danh mục khách hàng tiềm năng cho phân khúc khách hàng ưu tiên

- Quản trị danh mục khách hàng thuộc phân khúc khách hàng ưu tiên

- Xây dựng và quản lý triển khai các chương trình kinh doanh dành cho phân khúc khách hàng ưu tiên

- Chỉ đạo tham gia xây dựng mô hình đánh giá, xếp hạng, mô hình tính giá và quản lý rủi ro cho phân khúc khách hàng ưu tiên/chuỗi tiềm năng tại Ngân hàng

2. Tổ chức thiết kế mô hình kinh doanh cho phân khúc khách hàng ưu tiên đảm bảo đúng định hướng chiến lược phát triển của NHBL, nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng:

- Chỉ đạo việc thiết kế định vị giá trị khác biệt (CVP) và xây dựng mô hình kinh doanh cho phân khúc khách hàng ưu tiên dựa trên chiến lược phát triển của NHBL

- Nghiên cứu thị trường, phân tích, xây dựng các tiêu chí đánh giá và xác định chân dung khách hàng mục tiêu cho phân khúc khách hàng ưu tiên

- Quản trị mô hình kinh doanh, mô hình dịch vụ cho phân khúc khách hàng ưu tiên

- Quản lý, điều phối việc xây dựng, triển khai, cải tiến các gói giải pháp trọn vẹn cho phân khúc khách hàng ưu tiên thông qua việc định hướng và quyết định đặc tính của từng sản phẩm trong gói, kênh bán, mô hình bán hàng và dịch vụ phù hợp, tiêu chuẩn của lực lượng bán, chính sách khuyến khích và chăm sóc khách hàng để phục vụ hiệu quả cho phân khúc khách hàng ưu tiên

- Chỉ đạo việc hỗ trợ các NHCD/ĐVKD và các Đơn vị khác các vấn đề có liên quan đến phân khúc khách hàng ưu tiên

3. Kiểm soát chất lượng dịch vụ và rủi ro:

- Cập nhật, truyền thông, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc tuân thủ các chính sách, quy chế, quy định của MSB từng thời kỳ, cam kết SLAs

- Nhận biết rủi ro trong quá trình vận hành, phối hợp với các Đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro

4. Công tác quản lý nhân sự:

- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng kỷ luật với CBNV tại Đơn vị - Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho CBNV tại Đơn vị

- Phối hợp tham gia tuyển dụng và xây dựng đội ngũ tại Đơn vị

- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn việc triển khai các văn bản định chế liên quan

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết

1. Trình độ

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh và tương đương

2. Kinh nghiệm

- Tối thiểu 7 năm trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng trong đó có tối thiểu 05 năm trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, phân khúc khách hàng

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng

3. Kiến thức

- Am hiểu về thị trường, phân khúc khách hàng và các sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho KHCN/KHDN

- Am hiểu quy định liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, phân khúc/chân dung khách hàng cá nhân/KHDN

- Am hiểu về quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan đến phân khúc/chân dung khách hàng cá nhân/KHDN

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.