Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Giám đốc phân khúc khách hàng và CVP (40000238) Toàn thời gian

2023-02-15 03:08   Ngân hàng   Toàn Quốc   26 views Reference: 9180
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

- Chịu trách nhiệm trong việc xác định các phân khúc khách hàng kinh tế/ tiểu phân khúc khách hàng mục tiêu.
- Xây dựng định vị giá trị cho phân khúc khách hàng đang quản lý; từ đó định hướng về phát triển các giải pháp; quản lý hợp kênh và các đơn vị khác thuộc Khối nhằm đảm bảo cung cấp những sản phẩm, dịch vụ theo đúng định vị giá trị khách hàng và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho phân khúc khách hàng.
- Xây dựng mô hình kinh doanh cho phân khúc kinh tế phù hợp với chiến lược chung của TCB và đảm bảo việc triển khai mô hình theo đúng định hướng.

Trách nhiệm chính (1)

1. Xác định phân khúc and quản lý các kiến thức về am hiểu khách hàng:
- Xác định phân khúc khách hàng và các tiểu phân khúc kinh tế.
- Quản lý các kiến thức về khách hàng, bao gồm nhu cầu/hành vi và định kỳ cập nhật các kiến thức về khách hàng thông qua phối hợp với các đơn vị liên quan để thu thập và phân tích thông tin khách hàng.
- Xác định nhóm kiến thức về khách hàng cần quản lý và đưa yêu cầu đến các đơn vị liên quan để thực hiện thu thập và phân tích.
- Xây dựng mô hình kinh doanh cho phân khúc kinh tế phù hợp với chiến lược chung của Techcombank và đảm bảo việc triển khai mô hình theo đúng định hướng.

Trách nhiệm chính (2)

2. Xác định định vị giá trị khách hàng (CVP)
- Xây dựng định vị giá trị khách hàng (CVP) và xác định định hướng các nhóm giải pháp offerings chính cho các phân khúc khách hang mục tiêu (5 cấu phần: sản phẩm, Giá, Dịch vụ, Sự thuận tiện, Trải nghiệm khách hàng)
- Thiết lập các yêu cầu về giải pháp, gói sản phẩm, dẫn dắt hoạt động xây dựng các gói sản phẩm (product bundling)
- Quản lý việc triển khai CVPs thông qua công tác đánh giá định kỳ (triển khai offerings, phản hồi khách hàng, các đối thủ cạnh tranh) để đưa ra các điều chỉnh CVP phù hợp, hoặc nâng cao các kiến thức về am hiểu khách hàng.
- Tham gia cùng các nhóm sản phẩm giải pháp/ nhóm đa chức năng để thiết kế offerings/ giải pháp chi tiết và phê chuẩn về thiết kế và đóng gói offering để đưa ra thị trường nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng CVP và nhu cầu của khách hàng
- Tham gia cùng với nhóm Quản trị Chất lượng Dịch vụ và Trải nghiệm của RBG để thiết kế và xây dựng mô hình bán hàng và dịch vụ/ tiêu chuẩn dịch vụ, và phê chuẩn về mô hình/ tiêu chuẩn này dựa trên CVP và mô hình kinh doanh mục tiêu.

Trách nhiệm chính (3)

3. Xây dựng và quản lý đội ngũ
- Khuyến khích, động viên tinh thần làm việc của đội ngũ trực thuộc; tạo môi trường làm việc tập thể luôn có sự tương tác hỗ trợ lẫn nhau và hướng tới sự trải nghiệm và gắn kết lâu dài của nhân viên.
- Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch nhân lực, điều phối nhân lực, đào tạo, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triển cho nhân viên, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên ....), đảm bảo duy trì đầy đủ và nguồn lực có chất lượng.
- Thiết lập KPI cho toàn bộ nhân viên và theo dõi hiệu quả công việc theo định kỳ.
- Định hướng PDP cho nhân viên, huấn luyện / cố vấn và hỗ trợ nhân viên phát triển con đường sự nghiệp ..
4. Công tác văn hóa tổ chức:
- Đảm bảo công tác quản lý tại đơn vị theo đúng 3 nguyên tắc: công bằng, minh bạch và tôn trọng
- Đảm bảo làm gương trong công tác xây dựng văn hóa tổ chức
- Đảm bảo triển khai đúng, đầy đủ các kế hoạch triển khai văn hóa tổ chức; các CBNV hiểu và áp dụng nhất quán các giá trị văn hóa tổ chức, các chuẩn mực hành vi.
5. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc cao cấp quản trị kinh doanh theo phân khúc.

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc cao cấp kinh doanh

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Quản lý cao cấp, chuyên gia cao cấp, chuyên gia, chuyên viên cao cấp trực thuộc trong chức năng quản lý.

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các đơn vị thuộc RBG, các đơn vị TCB có liên quan

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Khách hàng và đối tác kinh doanh của TCB

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Có bằng đại học hoặc MBA về Kinh tế; Ngân hàng; Phân khúc khách hàng hoặc các lĩnh vực liên quan.
- 12+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực am hiểu khách hàng; trải nghiệm của khách hàng trong ngành tài chính/ngân hàng.
- Có kinh nghiệm quản lý ít nhất 6 năm trở lên trong lĩnh vực chuyên môn hoặc ngành nghề tương đương.
- Có kinh nghiệm trong việc xây dựng đề xuất giá trị Khách hàng, định hướng các giải pháp dựa trên CVP
- Có kiến thức đọc hiểu và phân tích các báo cáo về nghiên cứu thị trường, tìm hiểu thị trường đối thủ cạnh tranh ..
- Am hiểu về nền tảng công nghệ, hệ thống và đưa ra một số yêu cầu đối với nhóm phân tích dữ liệu
- Có kinh nghiệm quản lý dự án hoặc quản lý E2E theo hành trình khách hàng.
- Có kinh nghiệm và hiểu biết về quản lý thay đổi
- Tiếng Anh: TOEIC tối thiểu 700 hoặc tương đương

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)