Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Giám đốc Phát triển Giải pháp (40000660) Toàn thời gian

2023-02-15 06:05   Ngân hàng   Toàn Quốc   19 views Reference: 9183
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Người đảm nhiệm vị trí chịu trách nhiệm dẫn dắt và thúc đẩy tất cả các khía cạnh của một sáng kiến chiến lược được giao hoặc dự án đặc biệt cấp doanh nghiệp bằng cách sử dụng cả phương pháp quản lý dự án Waterfall và Agile. Người đảm nhiệm vị trí sẽ phối hợp với các nhóm đối tác liên quan khác nhau và chịu trách nhiệm thực hiện các mục tiêu tài chính và phi tài chính thông qua việc lập kế hoạch chi tiết, giải quyết vấn đề, tuân thủ thời hạn và triển khai thành công trên mọi giai đoạn vòng đời của dự án/ sáng kiến.

Trách nhiệm chính (1)

Quản lý dự án
- Thiết lập các mục tiêu toàn diện, phạm vi, cách tiếp cận và xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết để thiết kế giải pháp và thực hiện dự án/ sáng kiến.
- Phối hợp với các bên liên quan để thống nhất về phạm vi/ mục tiêu/ giải pháp tổng thể và kế hoạch chuyển giao cho các mục tiêu tài chính và phi tài chính của dự án/ sáng kiến.
- Theo dõi tiến độ và kết quả của dự án/ sáng kiến trong các giai đoạn lập kế hoạch, thiết kế, thí điểm và triển khai.
- Hướng dẫn (các) nhóm dự án các quy trình chẩn đoán, thiết kế, thí điểm, triển khai một cách nhanh chóng và chính xác cho dự án/ sáng kiến.
- Định vị các thách thức, vấn đề, rủi ro và chuyển tới các bên liên quan và ủy ban quản trị thích hợp để được hỗ trợ kịp thời.
- Đo lường và báo cáo hiệu quả của các giải pháp đã thiết kế cho dự án/ sáng kiến theo yêu cầu.
- Quản lý sự phụ thuộc và các mối quan hệ để đảm bảo tiến độ và mục tiêu của dự án/ sáng kiến đạt được dựa trên các nỗ lực hợp tác.
- Tận dụng các công cụ phối hợp và quản lý dự án (JIRA và CONFLUENCE) để cập nhật, theo dõi và báo cáo tiến độ dự án/ sáng kiến thường xuyên.
- Áp dụng các phương pháp và thực tiễn phát triển Agile theo quy định của tổ chức

Trách nhiệm chính (2)

Quản lý nhóm đa chức năng
- Xây dựng kế hoạch quản lý nguồn lực hiệu quả để cung cấp thành công các giải pháp ở các giai đoạn khác nhau trong vòng đời của dự án/ sáng kiến.
- Đưa ra các yêu cầu tuyển dụng và phỏng vấn ứng viên cho các vị trí cần thiết.
- Tăng cường năng lực của đội ngũ thông qua huấn luyện để xây dựng văn hóa hiệu suất cao cùng với tư duy và cách thức làm việc Agile theo yêu cầu.
- Hỗ trợ nhóm trong việc loại bỏ các trở ngại/ khó khăn về tiến độ và triển khai các giải pháp.

Trách nhiệm chính (3)

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc chuyển đổi/ Giám đốc mảng chức năng/ Người bảo trợ

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Các thành viên trong nhóm được chỉ định

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các nhóm liên mảng chức năng trong và liên các dự án/ mảng chức năng

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Các đối tác cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Bằng Cử nhân trở lên về Quản trị Kinh doanh, Ngân hàng, Tài chính, Công nghệ hoặc một chuyên ngành có liên quan
- Có chứng nhận chuyên nghiệp về PMP, PgMP, PMI-ACP là lợi thế
- Có ít nhất 12 năm kinh nghiệm trong một ngân hàng hàng đầu hoặc tổ chức công nghệ tài chính dẫn đầu các dự án với tư cách là Giám đốc Phát triển Giải pháp để thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp
- Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm quản lý dự án hoặc quản lý
- Có kinh nghiệm quản lý các bên liên quan cấp cao, mua sắm và đàm phán hợp đồng
- Có kinh nghiệm dẫn dắt hoặc hỗ trợ các dự án chuyển đổi kinh doanh và/ hoặc chuyển đổi kỹ thuật số riêng biệt
- Có kinh nghiệm về các phương pháp và thực tiễn quản lý dự án Agile là lợi thế

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)