Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Giám đốc Phát triển Sản phẩm (Huy động và Dịch vụ) Toàn thời gian

2022-09-05 23:29   Ngân hàng   Toàn Quốc   44 views Reference: 6443
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Quản lý và điều hành hoạt động của Phòng, tổ chức nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm tiền gửi và dịch vụ dành cho Khách hàng Cá nhân theo định hướng của Ngân hàng trong từng thời kỳ;
 • Nghiên cứu, khảo sát thị trường và đưa ra các sáng kiến để cải tiến/bổ sung các sản phẩm/chương trình/chính sách thuộc Phòng nhằm nâng cao hiệu quả kinh Doanh;
 • Quản lý, đánh giá cải tiến danh mục sản phẩm tiền gửi dành cho Khách hàng cá nhân
 • Đầu mối làm việc với đối tác liên quan đến phát triển và triển khai các sản phẩm liên kết đầu tư bao gồm: đề xuất cải tiến sản phẩm/dịch vụ, chính sách giá, phí; phối hợp xây dựng và kiểm soát quy trình vận hành giữa hai bên; theo dõi, đánh giá kết quả và hiệu quả của sản phẩm liên kết đầu tư;
 • Phối hợp với Phòng Marketing sản phẩm bán lẻ để xúc tiến các hoạt động quảng cáo, truyền thông liên quan đến sản phẩm tiền gửi;
 • Tổ chức/phối hợp tổ chức đào tạo, truyền thông sản phẩm, dịch vụ, chương trình/chính sách đến CBNV tại các đơn vị;
 • Phân công và giám sát việc triển khai thực hiện các công việc thuộc Phòng; Đảm bảo việc phân công phù hợp với yêu cầu công việc, năng lực và lộ trình phát triển nghề nghiệp của nhân sự;
 • Lập báo cáo phân tích về kết quả hoạt động của Phòng và đề xuất nâng cao hiệu quả các hoạt động định kỳ hằng tháng;

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác có liên quan;
 • Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển sản phẩm; trong đó có ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý trở lên hoặc các vị trí tương đương;
 • Có kiến thức sâu về ngân hàng, tổng quan về tiền gửi, nghiệp vụ phát triển sản phẩm Tiền gửi, dịch vụ trong Ngân hàng;
 • Am hiểu về thị trường KHCN, nhu cầu khách hàng, sản phẩm và dịch vụ ngân hàng, chính sách và quy định ngân hàng, hệ thống hoạt động ngân hàng;
 • Am hiểu mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh bán lẻ của ngân hàng;
 • Am hiểu quy định của pháp luật và NHNN trong lĩnh vực sản phẩm tiền gửi và dịch vụ;
 • Có khả năng quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự
 • Kỹ năng quản lý đội nhóm
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (tên giao dịch bằng tiếng Anh Sai Gon Joint Stock Commercial Bank, viết tắt là SCB)