Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Giám đốc Phòng giao dịch (khu vực HN, HCM, ĐNB, TNB) Toàn thời gian

2022-12-01 00:18   Ngân hàng   Toàn Quốc   19 views Reference: 8796
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng
  • Triển khai các hoạt động kinh doanh tại đơn vị theo định hướng hoạt động của các Khối Kinh doanh và của Eximbank từng thời kỳ.
  • Thực hiện giao chỉ tiêu, điều phối, hỗ trợ, kèm cặp, giám sát đánh giá việc thực hiện kế hoạch của cán bộ nhân viên tại đon vị.
  • Triển khai/ duy trì và kiểm soát/ đánh giá thường xuyên/ định kỳ các hoạt động kinh doanh/ dịch vụ tại đơn vị.
  • Đảm bảo tính liên tục/ nhất quán khi triển khai các dịch vụ của ngân hàng.
  • Triển khai đồng bộ công tác Quản trị rủi ro và tuân thủ tại chi nhánh
  • Đảm bảo các hoạt động của đơn vị tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …
  • Đảm bảo cán bộ tại đơn vị triển khai đầy đủ các bước theo quy định kiểm soát vay của ngân hàng.
  • Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ tại các vị trí công tác đặc biệt, các vị trí trực tiếp tiếp xúc với khách hàng trong đơn vị.
  • Công tác quản lý nguồn lực (điều phối nhân lực, đào tạo, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….), đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)