Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Giám Đốc Phòng Khách Hàng Cá Nhân Toàn thời gian

2022-07-06 21:16   Ngân hàng   Toàn Quốc   75 views Reference: 449
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

ĐỊA ĐIỂM: Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng, Thái Bình

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Định hướng và triển khai các hoạt động kinh doanh sản phẩm dịch vụ (SPDV) dành cho KHCN của mảng KHCN

 • Định hướng phát triển thị trường, hỗ trợ thông tin về đối thủ cạnh tranh cho nhân viên

 • Triển khai và quản lý, giám sát việc thực hiện công tác bán hàng đối với khách hàng (KH) hiện hữu và các đối tượng KH mục tiêu theo định hướng của phòng KHCN

 • Kiểm tra kiểm soát công tác bán hàng và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của các thành viên, hỗ trợ và báo cáo công việc thực hiện cho cấp Quản lý trực tiếp trong công tác quản lý bán hàng hàng ngày

 • Triển khai thực hiện các công việc liên quan đến Quy trình cấp tín dụng KHCN theo quy định

2. Chịu trách nhiệm chỉ tiêu mảng KHCN tại Đơn vị

 • Hoàn thành các chỉ tiêu chính: Cho vay, Thẻ tín dụng, Bảo hiểm… và các chỉ tiêu khác theo định hướng kinh doanh từng thời kỳ của Khối PFS

3. Định hướng phát triển thị trường, hỗ trợ thông tin về đối thủ cạnh tranh cho nhân viên

4. Kiểm soát sau vay: Định kỳ theo quy định của các sản phẩm tín dụng/quy định kiểm soát sau vay thực hiện đánh giá KH, kiểm soát mục đích sử dụng vốn của KH, của các KH đang quản lý và giám sát nhóm quản lý thực hiện theo đúng quy định

5. Xử lý nợ: Phối hợp với các phòng ban liên quan trong công tác quản lý nợ xấu, thu hồi nợ xấu của KHCN kịp thời

 • Quản lý chất lượng dịch vụ, rủi ro vận hành và tuân thủ
 • Đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ phục vụ cho KHCN theo quy định
 • Đảm bảo các hoạt động kinh doanh tuân thủ theo các VBQP nội bộ có liên quan
 • Nhận diện rủi ro trong quá trình vận hành. Phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời xử lý các rủi ro phát sinh

6. Hỗ trợ tham mưu xây dựng định hướng kế hoạch kinh doanh SPDV mảng tín KHCN

 • Hỗ trợ tham mưu cho Giám đốc Đơn vị trong công tác xây dựng định hướng phát triển kinh doanh SPDV mảng tín dụng dành cho KHCN được giao trong từng thời kỳ
 • Hỗ trợ tham mưu cho Giám đốc Đơn vị trong công tác trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch khai thác thị trường mảng tín dụng dành cho KHCN

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Đơn vị

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Tin học: Thành thạo các phần mềm Word, Excel, Powerpoint

Ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp

Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng; trong đó có ít nhất 03 năm kinh nghiệm Trưởng nhóm KHCN tại ĐVKD trở lên hoặc các vị trí tương đương

Kiến thức/năng lực chuyên môn:

 • Có hiểu biết các sản phẩm, dịch vụ KHCN; Triển khai độc lập các sản phẩm liên quan đến tín dụng, thẻ, bảo hiểm, huy động
 • Có khả năng đánh giá tài chính khách hàng
 • Dự báo về các nhu cầu tín dụng KHCN
 • Có hiểu biết quy trình cấp tín dụng đối với KHCN
 • Nhận diện rủi ro ngành nghề danh mục khách hàng (hiện hữu, tiềm năng), khoản vay được phê duyệt ngoại lệ, khác biệt, các hoạt động thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu

Kỹ năng

 • Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả
 • Kỹ năng trình bày, thuyết trình
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Kỹ năng huấn luyện nhân viên
 • Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn
 • Kỹ năng Truyền cảm hứng và tạo động lực
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (tên giao dịch bằng tiếng Anh Sai Gon Joint Stock Commercial Bank, viết tắt là SCB)