Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn - MEBB Toàn thời gian

2022-07-24 15:32   Ngân hàng   Toàn Quốc   23 views Reference: 1940
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Thực hiện công tác kinh doanh và quản trị bán hàng

 • Chủ động nắm bắt, tạo nhu cầu của Khách hàng để có thể đưa ra các tư vấn giải pháp tài chính tổng thể thỏa mãn nhu cầu khách hàng qua đó thu hút Khách hàng về giao dịch và tăng thị phần sử dụng các dịch vụ của Ngân hàng, ưu tiên vào những khách hàng mục tiêu có tiềm năng phát triển chuỗi giá trị
 • Duy trì & phát triển tập khách hàng hiện hữu cũng như tiềm năng để đạt mục tiêu tài chính được giao
 • Lập kế hoạch và lên phương hướng hành động cụ thể cho danh mục khách hàng mình quản lý để hoàn thành chỉ tiêu được giao

2. Triển khai các hoạt động khai thác và quản trị nhu cầu khách hàng:

 • Đầu mối tổ chức, phối hợp các bộ phận phát triển sản phẩm và các đơn vị liên quan để xây dựng các giải pháp tổng thể nhằm đáp ứng nhu cầu Khách hàng
 • Đầu mối thảo luận, đàm phán với Khách hàng về các giải pháp tổng thể, thống nhất và chốt các điều khoản với khách hàng về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ
 • Quản lý việc triển khai các giải pháp cho Khách hàng, đảm bảo Khách hàng được phục vụ tốt nhất theo mô hình dịch vụ quy định bởi ngân hàng theo từng thời kỳ
 • Chủ động trong công tác phát triển bán chéo với Ngân hàng chuyên doanh khác trong hệ thống
 • Định kỳ đánh giá, rà soát mức độ sinh lợi của danh mục Khách hàng mình quản lý, phối hợp với các các bộ phận phát triển sản phẩm xây dựng, thực hiện kế hoạch để gia tăng mức độ sinh lợi từ Khách hàng.

3. Tuân thủ các quy định liên quan đến quản trị rủi ro:

 • Trực tiếp thực hiện công tác thẩm định Khách hàng; kiểm soát, làm việc với các bộ phận liên quan để hoàn thiện các thủ tục về trình duyệt, định giá, giải ngân, quản lý sau vay theo quy định của Ngân hàng
 • Đề xuất, phối hợp, thực hiện các biện pháp trong việc xử lý nợ quá hạn đối với Khách hàng mình quản lý
 • Thực hiện các biện pháp phòng, chống rủi ro trong hoạt động kinh doanh theo đúng qui định của ngân hàng theo từng thời kỳ.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công:

 • Hướng dẫn các ARM thực hiện công việc theo phân công; Hỗ trợ Giám đốc TTKHDNL trong công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho các ARM
 • Tham gia các hoạt động quảng bá, nâng cao hình ảnh MSB đối với nhóm khách hàng phụ trách
 • Các công việc khác (nếu có).

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh,
 • Ngoại ngữ: Có kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh, tương đương TOEIC 450 trở lên
 • Tin học văn phòng: Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm

 • Tối thiểu 07 năm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh Ngân hàng, Tài chính

3. Kiến thức

- Kiến thức chung:

 • Am hiểu tổ chức MSB: Am hiểu tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của MSB; am hiểu cơ cấu tổ chức của Ngân hàng doanh nghiệp;
 • Am hiểu lĩnh vực Ngân hàng: Hiểu biết các quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước về tổ chức hoạt động ngân hàng;
 • Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu hoạt động kinh doanh ngân hàng, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng; có kiến thức tốt về bán hàng, makerting và thẩm định Doanh nghiệp; Có hiểu biết sâu rộng về ngành phụ trách;

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu chính sách, quy trình, quy định trong Đơn vị: Hiểu biết về các quy trình Vận hành;
 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị: Am hiểu sản phẩm, dịch vụ dành cho Khách hàng Doanh nghiệp lớn của MSB; Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh.

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực chung:

 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức;
 • Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng;
 • Khả năng nắm bắt thông tin về đối thủ cạnh tranh.
 • Khả năng tư duy logic;
 • Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi.

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng đánh giá và ra quyết định.

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng quản lý, chăm sóc khách hàng
 • Khả năng kiểm soát chi phí
 • Khả năng đàm phán.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.