Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Giám đốc Quản lý Khách hàng ưu tiên Vùng - MRBB Toàn thời gian

2023-02-15 22:32   Ngân hàng   Toàn Quốc   30 views Reference: 9190
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

1. Chỉ đạo việc triển khai kế hoạch kinh doanh của các Nhóm Khách hàng Ưu tiên được giao quản lý nhằm hoàn thành/hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh được giao:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển Khách hàng, chủ động đề xuất các kế hoạch bán hàng nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao

- Phát triển khách hàng, tiếp cận, tư vấn, chào bán sản phẩm dịch vụ cho các đối tượng khách hàng thuộc phân khúc Khách hàng ưu tiên theo định hướng phát triển của NHBL và MSB theo từng thời kỳ

- Quản lý quan hệ khách hàng và tổ chức chăm sóc khách hàng theo quy định. Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, tăng thị phần khách hàng hiện hữu

- Quản lý rủi ro và quản lý danh mục khách hàng thuộc phạm vi quản lý - Tổ chức triển khai, truyền thông các chương trình/kế hoạch kinh doanh/định hướng kinh doanh từ HO đến CBNV trong các Nhóm Khách hàng Ưu tiên được giao quản lý - Đề xuất/góp ý cho các bộ phận chuyên môn tại HO về các mảng công việc: sản phẩm, quy trình, chiến dịch marketing,... nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng, phát triển thị trường

2. Quản lý, tổ chức, giám sát việc thực hiện công tác dịch vụ khách hàng tại các Nhóm Khách hàng Ưu tiên được giao quản lý đảm bảo tuân thủ quy trình nghiệp vụ của MSB và Pháp luật

- Tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ khách hàng, dịch vụ thanh toán với khách hàng tại các Nhóm Khách hàng Ưu tiên được giao quản lý

- Kiểm soát, phê duyệt các giao dịch, chứng từ kế toán theo thẩm quyền và báo cáo nghiệp vụ có liên quan - Giám sát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ của nhân sự DVKH tại các Nhóm Khách hàng Ưu tiên được giao quản lý

- Kiểm soát, duy trì và cải thiện chất lượng của giao dịch tại quầy theo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đã cam kết - Giải quyết các vấn đề, khiếu nại của Khách hàng trong phạm vi thẩm quyền

3. Quản lý, tổ chức, giám sát việc thực hiện công tác dịch vụ khách hàng tại các Nhóm Khách hàng Ưu tiên được giao quản lý đảm bảo tuân thủ quy trình nghiệp vụ của MSB và Pháp luật

- Tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ khách hàng, dịch vụ thanh toán với khách hàng tại các Nhóm Khách hàng Ưu tiên được giao quản lý

- Kiểm soát, phê duyệt các giao dịch, chứng từ kế toán theo thẩm quyền và báo cáo nghiệp vụ có liên quan

- Giám sát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ của nhân sự DVKH tại các Nhóm Khách hàng Ưu tiên được giao quản lý

- Kiểm soát, duy trì và cải thiện chất lượng của giao dịch tại quầy theo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đã cam kết

- Giải quyết các vấn đề, khiếu nại của Khách hàng trong phạm vi thẩm quyền

4. Công tác quản lý nhân sự:

- Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất khen thưởng kỷ luật với CBNV tại các Nhóm Khách hàng Ưu tiên được giao quản lý

- Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho CBNV

- Tham gia tuyển dụng và xây dựng đội ngũ tại các Nhóm Khách hàng Ưu tiên được giao quản lý

- Chỉ đạo thực hiện việc cập nhật, phổ biến, hướng dẫn triển khai các văn bản định chế liên quan

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại NHBL

1. Trình độ

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên

- Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và tương đương

2. Kinh nghiệm

- Tối thiểu 5 năm trong lĩnh vực Tài chính, ngân hàng tại các vị trí Kinh doanh, Tín dụng mảng KHCN

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Tài chính, ngân hàng tại vị trí trưởng nhóm kinh doanh hoặc tương đương tại các Tổ chức tín dụng

- Ưu tiên có kinh nghiệm tại vị trí quản lý tại các vị trí phụ trách Khách hàng ưu tiên hoặc nhóm khách hàng tương đương

3. Kiến thức

- Am hiểu về tổ chức: Hiểu biết về tầm nhìn, sứ mệnh, định hướng chiến lược của MSB

- Am hiểu về sản phẩm/dịch vụ: Am hiểu về thị trường, phân khúc khách hàng và các sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng bán lẻ cung cấp

- Am hiểu về lĩnh vực/ ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu quy định liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hoạt động kinh doanh của ngân hàng bán lẻ, đặc biệt trong công tác cấp tín dụng cho khách hàng, marketing và thẩm định hồ sơ

- Am hiểu về chính sách/ quy định/ quy trình trong đơn vị: Am hiểu về quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.