Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Giám đốc Techcombank (40000882) Toàn thời gian

2023-03-07 00:08   Ngân hàng   Toàn Quốc   39 views Reference: 9329
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Người đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm đảm bảo việc quản lý toàn bộ hoạt động của Chi nhánh nhằm đạt được các chỉ tiêu KPIs được giao trên cơ sở tuân thủ đầy đủ quy định của Ngân hàng và Pháp luật.

Trách nhiệm chính (1)

1. Quản lý nguồn nhân lực
- Quản lý nguồn lực (xây dựng kế hoạch định biên, đề xuất nhu cầu, chủ động tìm kiếm, tham gia hội đồng phỏng vấn, tuyển dụng, bổ nhiệm và luân chuyên, điều phối nhân lực, phát triển đội ngũ kế cận, xây dựng lộ trình phát triển cho CBNV, xây dựng cơ chế ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….), đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng cho đơn vị
- Truyền thông, định hướng cho cán bộ đơn vị thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng phát triển của hệ thống
- Training/ Coaching / Giám sát cán bộ tại đơn vị thực hiện đúng các quy chuẩn, quy trình quy định của ngân hàng, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho chi nhánh
- Chịu trách nhiệm về năng lực và trình độ nghiệp vụ của cán bộ trong đơn vị
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo dựng văn hóa doanh nghiệp cho đơn vị
- Thực hiện công tác đánh giá hiệu quả công việc và ghi nhận tưởng thưởng cho CBNV một cách chính xác, công bằng, minh bạch. Truyền thông tới CBNV các chính sách đãi ngộ tổng thể của Ngân hàng, áp dụng linh hoạt các chính sách này giữ chân nhân viên và thu hút nhân tài. Định kỳ thực hiện đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên tại đơn vị theo quy định

Trách nhiệm chính (2)

2. Quản trị kinh doanh
- Nhận chỉ tiêu và đăng ký chỉ tiêu thách thức trong hoạt động kinh doanh của đơn vị
- Triển khai các hoạt động kinh doanh tại đơn vị theo định hướng hoạt động của Khối RBG và của Techcombank từng thời kỳ
- Giao chỉ tiêu, điều phối, hỗ trợ, kèm cặp, giám sát đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu của cán bộ nhân viên tại chi nhánh
- Theo dõi và quản lý mức độ hoàn thành công việc so với ngân sách và chỉ tiêu
- Xây dựng ngân sách theo kế hoạch hoạt động trong năm, quản lý ngân sách hoạt động của chi nhánh theo hạn mức đã được duyệt
- Triển khai/ duy trì và kiểm soát/ đánh giá thường xuyên/ định kỳ các hoạt động kinh doanh/ dịch vụ tại đơn vị
- Đảm bảo tính liên tục/ nhất quán khi triển khai các dịch vụ của ngân hàng
- Các hoạt động hàng ngày: Đảm bảo chất lượng và hiệu quả của hoạt động bán tại đơn vị; Trực tiếp tham gia và hướng dẫn phương pháp cho đội ngũ tư vấn tại đơn vị;Phê duyệt và ký các khoản cấp tín dụng trong phạm vi thẩm quyền; Phê duyệt các khoản chi tiêu tài chính trong phạm vi thẩm quyền; triển khai các chương trình quảng bá sản phẩm và hoạt động đào tạo; Kết hợp với các đơn vị bán khác nhằm đảm bảo hoạt động bán hiệu quả và chất lượng phục vụ khách hàng; Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Vùng từng thời kỳ
- Chịu trách nhiệm với các công việc khác được giao trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình
- Tham gia đóng góp ý kiến cho các Khối và bộ phận nghiệp vụ tại hội sở nhằm xây dựng và hoàn thiện các quy trình, chính sách và sản phẩm của Techcombank khi có yêu cầu
- Chịu trách nhiệm về tính liên tục trong hoạt động kinh doanh của đơn vị
3. Quản trị trải nghiệm Khách hàng (KH)
- Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ (CLDV) tại chi nhánh thể hiện qua kết quả đánh giá của ngân hàng: chương trình 5S, Chương trình khách hàng bí mật và Phản hồi yêu cầu khách hàng qua Call Center,
- Phân công, điều phối nguồn lực để đảm bảo vận hành tại chi nhánh thông suốt và KH có trải nghiệm tốt nhất.
- Thường xuyên thực hiện kiểm tra giám sát, đào tạo, truyền thông về chất lượng dịch vụ cho CBNV tại chi nhánh, đảm bảo thực hiện công việc theo đúng bộ tiêu chuẩn CLDV
- Tiếp nhận và xử lý các phàn nàn, khiếu nại, tố cáo của KH theo đúng thẩm quyền và quy trình hướng dẫn
- Lên kế hoạch định kỳ tiếp xúc trực tiếp, phỏng vấn khách hàng để tiếp thu ý kiến và xây dựng/ củng cố chất lượng dịch vụ của đơn vị

Trách nhiệm chính (3)

4. Quản trị Rủi ro hoạt động và tính tuân thủ
- Kiểm soát rủi ro vận hành của đơn vị trong quá trình hoạt động
- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương pháp đo lường, đánh giá và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động
- Chủ động nhận diện và kiểm soát các nguy cơ gây ra tổn thất cho đơn vị và ngân hàng.
- Chịu trách nhiệm tổ chức truyền thông đầy đủ về quản trị rủi ro hoạt động và tính tuân thủ theo từng chức danh tại đơn vị
- Kiểm soát và chịu trách nhiệm về mức độ tuân thủ của chi nhánh đối với các nội quy, quy định, quy trình chuẩn của ngân hàng
- Chịu trách nhiệm trước những sai sót/ vi phạm trong hoạt động của cá nhân/ cấp dưới gây ra các ảnh hưởng tới Ngân hàng
5. Quản trị Vận hành chi nhánh:
- Thực hiện phân công công tác vận hành tại đơn vị theo quy định
- Định kỳ thực hiện đánh giá /rà soát công tác vận hành tại chi nhánh để nhận diện và kiểm soát rủi ro trong nghiệp vụ vận hành của đơn vị
6. Quản trị Văn hóa tổ chức:
- Xây dựng văn hóa tổ chức tại Chi nhánh mẹ và các chi nhánh còn lại trong khu vực theo Giá trị cốt lõi và Các chuẩn mực hành vi của Techcombank: làm gương và dẫn dắt các hành vi đúng
- Truyền thông tới CBNV của Chi nhánh mẹ và các chi nhánh còn lại trong khu vực về Văn hóa Tổ chức của Techcombank, khuyến khích và tạo điều kiện cho CBNV tham gia các hoạt động xây dựng VHTC
7. Phát triển kênh bán hàng tại địa phương
- Phân tích tiềm năng thị trường; Phân tích đối thủ cạnh tranh tại địa phương tìm kiếm cơ hội/ hoạt động kinh doanh cho đơn vị
- Tìm kiếm khách hàng, phát triển nguồn khách hàng cho đơn vị
- Tạo dựng và duy trì mối liên hệ với khách hàng tiềm năng trên địa bàn
- Nắm rõ thị trường, đối thủ và nhu cầu dịch vụ tại địa bàn quản lý
8. Thiết lập quan hệ với địa phương
- Quan hệ / giao lưu với các ban ngành/ tổ chức /UBND tại nơi đặt trụ sở của Đơn vị. Đại diện ngân hàng, xây dựng và gìn giữ hình ảnh của ngân hàng tại địa bàn
- Tổ chức các hoạt động tập thể/ tham gia các hiệp hội ngành nghề tạo dựng mối quan hệ với cộng đồng tại địa phương.
- Thực hiện và quản lý các hoạt động vì cộng đồng do Techcombank triển khai trên địa bàn
- Duy trì mối quan hệ chặt chẽ và gắn bó với các cấp, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Giám đốc Vùng

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Các cán bộ trong chi nhánh

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các bộ phận trong Omni Channel, trong Khối RBG và ngoài Khối có liên quan

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Khách hàng cá nhân, Khách hàng doanh nghiệp, các cơ quan hành chính tại địa phương; đối thủ cạnh tranh, …

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Trình độ đại học với chuyên ngành đào tạo: kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương …Ưu tiên trình độ trên đại học chuyên ngành quản lý.
- Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng lĩnh vực liên quan trong đó tối thiểu 4 năm ở vị trí Giám đốc mảng SME/PFS/DVKH/Priority (hoặc tương đương) trở lên.
- Hiểu biết về pháp luật liên quan đến luật doanh nghiệp
- Trình độ tiếng Anh: Toeic 405 điểm hoặc tương đương theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)