Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Giám đốc tư vấn Quản lý gia sản (40000528) Toàn thời gian

2023-02-15 03:08   Ngân hàng   Toàn Quốc   23 views Reference: 9182
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Tham mưu cho Giám đốc cao cấp phát triển giải pháp quản lý gia sản trong chiến lược quản lý đầu tư gia sản đối với từng phân khúc/ phân nhóm KH có tài sản lớn/ HNWI
Đảm bảo và điều phối nguồn lực phù hợp Xây dựng công cụ tư vấn và đưa giải pháp and dịch vụ phù hợp, tối ưu lợi ích tới khách hàng, tăng hiệu quả năng suất bán các Sản phẩm đầu tư.
Nâng cao năng lực tư vấn quản lý gia sản cho lực lượng bán thông qua các phân tích chuyên sâu, các hoạt động truyền thông đào tạo cho Lực lượng bán.

Trách nhiệm chính (1)

1. Xây dựng các chiến lược đầu tư, công cụ, chính sách cụ thể cho từng nhóm Khách hàng giúp nâng cao kiến thức, năng lực cho lực lượng Bán trong việc tư vấn các sản phẩm đầu tư.
2. Cung cấp các phân tích và cập nhật về xu hướng trên thị trường, các kiến thức chuyên sâu về giải pháp để tư vấn khách hàng về nghiệp vụ quản lý gia sản
- Nghiên cứu – xu hướng thị trường, sản phẩm đối thủ cạnh tranh … mảng quản lý gia sản
- Xây dựng và triển khai các biện pháp quản lý/kiểm soát rủi ro để bảo vệ khách hàng (hồ sơ chân dung về khẩu vị rủi ro, các giải pháp phân bổ tài sản …)
- Xây dựng các hoạt động truyền thông thường xuyên về thị trường và hoạt động quản lý gia sản tới đội ngũ bán và tư vấn, cũng như tới các kênh và phương tiện truyền thông của TCB và bên ngoài
3. Điều phối và cung cấp nguồn lực để cùng với các nhóm sản phẩm để tạo ra các sản phẩm đầu tư mới cung cấp cho khách hàng và truyền đạt phản hồi từ thị trường, Khách hàng trong quá trình làm việc.

Trách nhiệm chính (2)

4. Đảm bảo chất lượng nhân sự, điều phối và phân công nguồn lực phù hợp để tham gia hỗ trợ RMs Tư vấn trực tiếp về dịch vụ quản lý gia sản, lập kế hoạch tài chính với các khách hàng HNWI theo yêu cầu của đội ngũ bán hàng
5. Chịu trách nhiệm toàn bộ về các chỉ tiêu phát triển kinh doanh liên quan đến Danh mục KH phụ trách mảng quản lý gia sản
6. Phát triển tài năng
- Thu hút, động viên và giữ chân nhân viên để có văn hóa hiệu suất cao.
- Phát triển và huấn luyện thêm nhân viên cấp dưới để xác định những khoảng trống trong năng lực của họ và xây dựng kế hoạch phát triển.
7. Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Trách nhiệm chính (3)

Mạng lưới tương tác - Cấp Quản lý

Mạng lưới tương tác - Cấp báo cáo

Cố vấn/Chuyên gia cao cấp/Chuyên gia Tư vấn Quản lý gia sản

Mạng lưới tương tác - Quan hệ nội bộ

Các đơn vị khác trong RBG, các đơn vị khác trong TCB (WB, PFS, Risk, CA, Finance, GTS, TO, DO…)

Mạng lưới tương tác - Quan hệ bên ngoài

Khách hàng, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước (GSO, cơ quan thuế, NHNN…)

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

- Trình độ Đai học chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/ Marketing/ Quản trị kinh doanh
- Ưu tiên có bằng thạc sỹ trở lên
- Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 12 năm trong lĩnh vực ngân hàng / tài chính / Đầu tư/ Chứng khoán trong đó Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn/quản lý đầu tư gia sản cho các KH VIP, HNWI
- Kiến thức làm việc tốt về các dòng sản phẩm, thị trường đầu tư
- Khả năng quản lý các bên liên quan xuất sắc và kỹ năng trình bày tốt
- Hiểu biết về hoạt động ngân hàng
- Hiểu biết về chiến lược, mô hình kinh doanh, CVP
- TOEIC tối thiểu 750 hoặc tương đương

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)