Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Giám đốc Vùng Xử lý nợ Khách hàng cá nhân - QTDB Toàn thời gian

2022-11-19 00:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   52 views Reference: 8680
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Tổ chức điều hành và quản lý công tác Xử lý nợ Khách hàng cá nhân tại khu vực miền Bắc:

- Phân bổ khách hàng cho các cán bộ tùy theo mức độ phức tạp của khách hàng, năng lực của các cán bộ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao

- Xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý kế hoạch XLN theo tháng, quý, năm

- Định kỳ tổ chức rà soát, đánh giá và kiến nghị phương án xử lý các khoản nợ xấu trong hệ thống MSB

- Kiểm soát việc tổ chức thực hiện xây dựng phương án và trình cấp có thẩm quyền về các biện pháp xử lý tài sản bảo đảm, miễn, giảm lãi cho khách hàng hoặc sử dụng dự phòng đã trích để xử lý rủi ro tín dụng

2. Đánh giá hiệu quả công tác xử lý nợ và kiến nghị, hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích hợp nâng cao hiệu quả quản lý khách hàng và thu hồi nợ

- Đầu mối đánh giá tổng kết công tác thu hồi nợ

- Chịu trách nhiệm thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến nghiệp vụ XLN KHCN

3. Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai chính sách XLN

- Phối hợp với các phòng/ban có liên quan, lập và thực hiện kế hoạch đào tao, tập huấn nghiệp vụ quản lý, XLN có vấn đề, xử lý TSĐB tiền vay....

- Quản lý, và tổ chức các buổi đào tạo CBNV về kinh nghiệm XLN và các vấn đề liên quan

- Tham gia xây dựng, góp ý về các quy chế, quy trình hướng dẫn liên quan đến công tác XLN

4. Quản lý và phát triển nhân sự:

- Quản lý, phân công công việc và thực hiện đánh giá/khen thưởng nhân sự đối với CBNV do mình phụ trách

- Đào tạo, động viên, khích lệ, tạo động lực làm việc đối với CBNV

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính, ngân hàng, QTKD, Kinh tế, Thương mại, Luật

- Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

- Có ít nhất 08 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính hoặc công tác pháp luật liên quan xử lý nợ

- Có ít nhất 03 năm giữ cương vị quản lý trong lĩnh vực liên quan

3. Kiến thức, kỹ năng:

- Các kiến thức về Tài chính ngân hàng, các kiến thức pháp luật, xã hội

- Có kỹ năng phân tích tình huống

- Có kỹ năng quản trị điều hành

- Có kỹ năng đàm phán, kỹ năng ra quyết định

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.