Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Giám sát công trình - MVHN Toàn thời gian

2022-10-03 23:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   11 views Reference: 7749
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Lập kế hoạch khảo sát, thiết kế, giám sát thi công:
- Lập kế kế hoạch khảo sát hiện trạng địa điểm cải tạo dựa theo số lượng đơn hàng, đảm bảo SLAs cam kết
- Lập kế hoạch triển khai thiết kế cải tạo theo yêu cầu của chủ đầu tư đảm bảo tiến độ, đúng yêu cầu về chất lượng, hình ảnh nhận diện, chi phí hợp lý.
- Lập kế hoạch giám sát thi công, hoàn thiện hồ sơ chuyển quyết toán theo thời gian trong thông báo thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công theo hợp đồng.

2. Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện công việc các thành viên:
- Kiểm tra, đôn đốc các nhân viên thực hiện khảo sát công trình hồ sơ bao gồm: ảnh chụp, biên bản làm việc, bản vẽ hiện trạng theo tiến độ công việc được giao phù hợp yêu cầu cho công tác khảo sát.
- Kiểm tra, đôn đốc các nhân viên thực hiện công việc thiết kế theo hồ sơ bản vẽ hoàn thiện, phù hợp yêu cầu tiến độ thực hiện được giao, tiêu chuẩn của bản vẽ thiết kế.
- Kiểm tra, đôn đốc các nhân viên giám sát thi công công trình theo báo cáo định kỳ bằng ảnh chụp thi công, thực tế công trình, hồ sơ hoàn thiện theo tiến độ thi công theo hợp đồng, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế.

3. Kiểm tra chất lượng hồ sơ thực hiện
- Kiểm tra chất lượng hồ sơ khảo sát, kiểm tra thực tế công trình theo yêu cầu chung của phòng, công ty với công việc khảo sát.
- Kiểm tra chất lượng thiết kế đảm bảo yêu cầu đầu bài từ chủ đầu tư qua bản vẽ, kiểm tra theo các mốc tiến độ thực hiện công việc giao cán bộ, hoặc bất kỳ.
- Kiểm tra chất lượng giám sát công trình theo hình ảnh, báo cáo và thực tế công trình theo hồ sơ thiết kế.

4. Tổ chức triển khai việc cung cấp các dịch vụ: Tìm kiếm địa điểm kinh doanh, bảo trì, bảo dưỡng đơn vị kinh doanh và ATM
- Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng ATM và ĐVKD
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán với khách hàng và nhà thầu phụ
- Quản lý kỹ thuật cơ sở hạ tầng đơn vị kinh doanh cho thuê: Box ATM và ĐVKD

5. Quản trị nhân sự :
- Xây dựng/lập các hướng dẫn, định hướng, huấn luyện và đào tạo đội ngũ nhân viên có đủ trình độ, kiến thức, kỹ năng, tác phong và thái độ để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ được giao đồng thời có thể sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm và vị trí cao hơn trong Công ty.
- Lập và giao chỉ tiêu cho CBNV; được đánh giá thành tích; được khen thưởng / kỷ luật công bằng, minh bạch, kịp thời đúng nội quy Công ty.
- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên cho việc hoạt động kinh doanh và kế hoạch mở mới.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ: Đại học trở lên

- Chuyên ngành:Kiến trúc, Xây dựng, Cơ điện tử, Điện điện tử, Cấp thoát nước.

- Yêu cầu về chứng chỉ:chứng chỉ giám sát/ thiết kế

- Ngoại ngữ:Cấp độ 1: TOEFL 19-45 | IELTS 3.0-4.0 | TOEIC 400-600 hoặc tương đương

- Tin học văn phòng:Thành thạo Autocad, MS. Office, MS. Project

- Ưu tiên: Ứng viên có bằng thạc sĩ,

2. Kinh nghiệm

- Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 5 năm trong lĩnh vực: Xây dựng.

- Kinh nghiệm quản lý tối thiểu: 2 năm ở các vị trí quản lý hoặc chức danh tương đương

3. Kiến thức

- Kiến thức chung:

+ Am hiểu về tổ chức, quy trình, quy định trong công việc.

+ Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: lĩnh vực ngân hàng, lĩnh vực bất động sản, nhà cao tầng.

- Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về thiết kế cải tạo xây dựng, M&E, am hiểu về dự toán công trình.

4. Kỹ năng/Khả năng

- Năng lực chuyên môn:

+ Nắm bắt hiều rõ quy trình của Bộ phận mình quản lý. Đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo điều chỉnh quy trình hợp lý hơn.

+ Đề xuất với lãnh đạo quản lý trực tiếp,tham mưu ý kiến đề xuất hướng giả quyết cho các công việc khi có khó khăn vướng mắc

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.