Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Head of Procurement - Hà Nội - TA133 Toàn thời gian

2022-10-20 20:54   Ngân hàng   Toàn Quốc   9 views Reference: 8198
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

 • Proficiency to develop, align and execute an procurement strategy to support business growth.
 • Leadership capability to establish shared goals, agree on the plans to execute and help build momentum at an organizational level for procurement initiatives.
 • Influencing skills to identify shared objectives that can help build momentum and drive goals in an agreed direction. Leveraging relationships within the organization to build support for procurement initiatives or address challenging situations.
 • Financial acumen especially in understanding budgets, tracking cost savings, applying cost models to build procurement options
 • Communication skills to communicate with engineers, leaders and other stakeholders (including vendors) at all levels to complete procurement projects.
 • Stakeholder management abilities to ensure expectations align with procurement initiatives, ensure effective reporting and identify new opportunities to contribute.
 • Proficiency in IT procurement governance and project procurement governance including making decisions on policies and processes to enable the implementation and reporting needed to address non-compliance issues.
 • People management experience to coach and guide, and manage the performance of procurement teams.
 • Use of effective analysis to understand drivers and trends of the supply market, behaviors of the suppliers and to solve significant problems in issues management.
 • Vendor management skills to manage the issues relating to contracts, payments and nonperformance that have commercial implications.
 • An understanding of the fundamentals of category management, including the ability to analyze internal demand, perform market analysis and recommend strategies while working closely with other stakeholder especially IT managers.
 • Analytical skills to understand the procurement transactions, trends and supply market conditions. Ability to read beyond what is being presented; to have an understanding of the underlying messages and use those for organizational advantage.
 • Planning skills to identify and prioritize procurement initiatives, allocate appropriate time and resources to work within agreed project timelines, and to close negotiations and contracts by following up with vendors and stakeholders in a timely manner.
 • Expertise in IT procurement processes, such as RFI, RFP, request for quotation, needs analysis, purchase requisition, purchase orders and payment processes.
 • Ability to negotiate and manage contracts through an understanding of various obligations including indemnities, warranties and insurances.
 • Proficiency in procurement project management to prioritize and balance time and resource allocations, and to drive project closure from a procurement perspective, escalating a project at an appropriate time to ensure resolution among stakeholders and vendors.
 • Ability to use procurement tools — and templates such as Porter's model of five forces and strength, weakness, opportunity and threat analysis — to establish and compare various options available for the client organization in a specific situation. And use that analysis to build robust recommendations.
 • Problem-solving skills to address various situations in IT procurement

Yêu Cầu Công Việc

 • Lead and collaborate to drive procurement decisions
 • Manage conflicting stakeholder expectations in support of organizational goals
 • Ensure sound people management and personal development for senior roles within the procurement department
 • Deliver financial savings against targets
 • Help enhance the performance of procurement through managing productivity, and stakeholder engagement and maturity
 • Develop and implement vendor management processes, policies and practices from an IT procurement perspective
 • Generate innovative commercial models and options for IT acquisition
 • Address key commercial and contractual issues with IT vendors
 • Negotiate contracts for IT categories, from simple to complex
 • Manage vendors and channel partners
 • Draw on industry-specific experience (if needed)

BENEFITS

- Attractive salary, competitive salary and bonus according to ability
- Bonus on Holidays and New Year (according to banking policy from time to time)
- Preferential loans according to the bank's policy from time to time
- Attractive leave regime according to job rank, enjoy summer travel regime
- Compulsory insurance according to labor law + VPBank care insurance for employees depending on rank and working time
- Participate in training courses depending on the Training Framework for each position
- Working time: from Monday to Friday & Saturday morning
- Dynamic, friendly working environment with many opportunities for training, learning and development; participate in many interesting cultural activities (sports contests, talents, teambuilding activities...)

Mô tả về Nhà tuyển dụng
VPBank tiếp tục theo đuổi mục tiêu khẳng định vị thế của ngân hàng trên thị trường, đó là nằm trong nhóm 5 Ngân hàng TMCP tư nhân và nhóm 3 Ngân hàng TMCP tư nhân bán lẻ hàng đầu về quy mô cho vay khách hàng, huy động khách hàng và lợi nhuận và chú trọng tăng trưởng chất lượng hoạt động.
Chiến lược phát triển
VPBank tiếp tục theo đuổi mục tiêu khẳng định vị thế của ngân hàng trên thị trường, đó là nằm trong nhóm 5 Ngân hàng TMCP tư nhân và nhóm 3 Ngân hàng TMCP tư nhân bán lẻ hàng đầu về quy mô cho vay khách hàng, huy động khách hàng và lợi nhuận. Để hiện thực hóa mục tiêu, VPBank xác định cần chú trọng tăng trưởng chất lượng song song với tăng trưởng quy mô một cách có chọn lọc trên các phân khúc thị trường chủ đạo. Trong đó, tăng trưởng chất lượng cần được chú trọng, xuyên suốt các chủ trương chính sách của ngân hàng:
Các chỉ tiêu quy mô và hiệu quả duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn mức trung bình của toàn ngành
Nâng cao năng suất bán và chất lượng của đội ngũ bán nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và huy động
Củng cố và nấng cấp các hệ thống nền tảng hỗ trợ kinh doanh với mục tiêu: tập trung hóa, tự động hóa, số hóa và đơn giản hóa
Giá trị cốt lõi
Hậu thuẫn cho việc triển khai chiến lược nói trên là văn hóa doanh nghiệp của VPBank, được xây dựng và vun đắp dựa trên 6 giá trị cốt lõi:
Khách hàng là trọng tâm;
Hiệu quả;
Tham vọng;
Phát triển con người;
Tin cậy;
Tạo sự khác biệt.
Những thành quả đạt được trong giai đoạn chuyển đổi vừa qua đã khẳng định chiến lược đúng đắn của VPBank, với những thay đổi tích cực về hình ảnh, chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp, v.v. Sự tin cậy của khách hàng đối với VPBank cũng ngày càng củng cố với việc gia tăng liên tục số lượng khách hàng mới và nguồn vốn huy động. Đặc biệt hơn cả là VPBank đang trở thành một địa chỉ thu hút nhân tài trong ngành tài chính ngân hàng. Những yếu tố then chốt này đã, đang, và sẽ trở thành vũ khí chiến lược của VPBank trong hành trình hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng thân thiện nhất với người tiêu dùng nhờ ứng dụng công nghệ và lọt vào nhóm 3 Ngân hàng giá trị nhất Việt Nam.
Trong thời gian tới, trước những biến đổi hết sức nhanh chóng của công nghệ số, hành vi người dùng và những hình thái kinh tế mới, VPBank luôn sẵn sàng đón nhận những vận hội và cả những thách thức mới để tiếp tục phát triển và chinh phục những đỉnh cao tiếp theo. VPBank tin tưởng rằng với tầm nhìn và chiến lược trên, ngân hàng sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình là mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, quan tâm chú trọng đến quyền lợi người lao động và cổ đông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của cộng đồng.
Hiện tại, Ngân hàng có 2 công ty con do Ngân hàng sở hữu 100% vốn bao gồm: Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB FC) hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng và Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB AMC) hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản.