Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

HO - Chuyên viên Giám sát Nghiệp vụ QLTD Toàn thời gian

2023-02-04 01:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   114 views Reference: 9075
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Ngân hàng Bản Việt đang tuyển dụng vị trí này ở Hồ Chí Minh.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiệp vụ QLTD do TT QLTD thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn các nghiệp vụ sau:

  • Soạn thảo Văn kiện tín dụng – Giám sát chọn mẫu hàng ngày.
  • Thông tin khoản vay được nhập liệu/cập nhật trên hệ thống (lãi suất, mã sản phẩm, chương trình ưu đãi,…) – Giám sát sao kê tiền vay hàng ngày.
  • Quản lý và lưu trữ hồ sơ tín dụng, hồ sơ TSBĐ – Giám sát theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất.

Tiếp nhận, kiểm tra và/hoặc xác nhận dư nợ vay cho CBNV nghỉ việc của toàn hệ thống theo quy định của BVB trong từng thời kỳ.

Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất liên quan đến công tác giám sát tuân thủ, kiểm tra kiểm toán nội bộ, đánh giá rủi ro hoạt động v.v…

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng/Phó P.CS&GS NV QLTD hoặc Trưởng bộ phận Giám sát nghiệp vụ QLTD.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Bằng cấp, chứng chỉ

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng

Kinh nghiệm làm việc

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương tại các mảng nghiệp vụ giám sát tín dụng, kiểm soát tuân thủ, thẩm định tín dụng.

Kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng.

Kiến thức cơ bản về pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Hiểu biết đầy đủ về quy chế cấp tín dụng, quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định pháp luật liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, bảo lãnh, bảo đảm tiền vay và các quy định khác có liên quan.

Yêu cầu, kỹ năng khác

Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp thông tin hồ sơ tín dụng.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Bản Việt hay còn gọi là Viet Capital Bank, đây là ngân hàng Thương mại cổ phần TMCP. Ngân hàng được thành lập từ năm 1992, nhưng lúc này có tên gọi khác là TMCP Gia Định. Bản Việt là ngân hàng với 100% vốn trong nước và không có vốn nước ngoài.