Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Hội sở HCM - CVC Xử lý nợ KH cá nhân tín chấp/ thế chấp - QTDN Toàn thời gian

2022-11-09 00:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   93 views Reference: 8657
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tiếp nhận khách hàng, nhận bàn giao KH từ các Ngân hàng chuyên doanh hoặc các đơn vị khác theo điều phối của Giám đốc quản lý XLN KHCN nhằm đảm bảo đúng thời hạn và đủ hồ sơ KH. Trường hợp thất lạc hồ sơ cần báo cáo Lãnh đạo và đề xuất các phương án khắc phục
2. Rà soát, đánh giá thực trạng, đề xuất phương án và triển khai công tác thu hồi nợ tại MSB
3. Thực hiện việc ủy thác xử lý nợ và khai thác, xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của cấp có thẩm quyền
4. Thực hiện công tác báo cáo, kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xử lý nợ:
- Thực hiện báo cáo, đánh giá hiệu quả công tác xử lý nợ theo định kỳ/đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Phòng hoặc Cấp có thẩm quyền.
- Kiến nghị, sửa đổi các biện pháp thích hợp nâng cao hiệu quả quản lý khách hàng và thu hồi nợ tại MSB
- Tham gia xây dựng các chuyên đề theo kế hoạch được giao
- Góp ý, sửa đổi các văn bản có liên quan để phục vụ công tác XLN theo phân công
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của MSB và theo chỉ đạo lãnh đạo phòng và của các cấp có thẩm quyền khác của MSB

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Tài chính, ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Luật
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ A2
- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng
2. Kinh nghiệm
- Kinh nghiệm chuyên môn: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính, Công tác pháp luật liên quan xử lý nợ/thu hồi nợ, Quản lý rủi ro tín dụng
3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:
+ Am hiểu tổ chức MSB: am hiểu về quy chế tổ chức, quy trình, nghiệp vụ của ngân hàng
+ Am hiểu lĩnh vực Ngân hàng: hiểu biết về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng
+ Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại, dân sự, hình sự, xử lý nợ
- Kiến thức chuyên môn:
+ Am hiểu chính sách, quy trình, quy định trong Đơn vị: thu hồi nợ, tái cấu trúc, gán nợ, thu giữ TSBĐ, xử lý TSBĐ
+ Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.