Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Hội sở HCM - Giám đốc thúc đẩy bán Bảo hiểm Phi nhân thọ (CVCC) - MFIN Toàn thời gian

2022-11-05 00:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   44 views Reference: 8633
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cấp quản lý thuộc Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh trên địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý.

2. Phối hợp với các bên liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh trên Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý.

3. Phối hợp với các bên liên quan xây dựng mô hình bán hàng, triển khai trên kênh Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý.

4. Phối hợp các bộ phận chức năng trong Phòng PTSP BH PNT và các đối tác bảo hiểm triển khai hoạt động đào tạo cho nhân viên bán hàng và đơn vị kinh doanh kênh Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý, với vai trò cụ thể:

 • Phát hiện các nhu cầu đào tạo.
 • Đưa ra các đề xuất thực hiện các chương trình đào tạo để các đối tác bảo hiểm thực hiện hoặc chủ động xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện.

5. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cấp quản lý của các đối tác bảo hiểm hoạt động bán hàng trên kênh Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý.

6. Quản lý và thúc đẩy kinh doanh trên kênh Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý:

 • Đề xuất và triển khai thực hiện các chương trình thi đua trên các chương trình thi đua kênh Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý ;
 • Xây dựng các hoạt động liên quan bán BH PNT trên kênh Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý.
 • Tổ chức các hoạt động bán hàng trên kênh Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý.
 • Hỗ trợ chuyên môn liên quan đến BH PNT;
 • Trực tiếp cùng nhân viên bán tiếp cận khách hàng (khó / lớn) trên kênh Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý.
 • Tổ chức các hoạt động tạo động lực: vinh danh,...trên kênh Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý.
 • Theo dõi / đánh giá lực lượng của đối tác phụ trách hỗ trợ ĐVKD thuộc hệ thống Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý.

7. Tư vấn, đề xuất về sản phẩm BH PNT phù hợp với nhu cầu và đặc điểm KH của Ngân hàng Chuyên doanh và Ban kinh doanh thuộc địa bàn Vùng, Khu vực được giao quản lý.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:

 • Học vấn: tốt nghiệp Đại Học trở lên
 • Ngoại ngữ: giao tiếp tốt
 • Tin học: thành thạo vi tính văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, có kinh nghiệm triển khai bancassurance vị trí tương đương
 • Kinh nghiệm quản lý: không yêu cầu, có là 1 lợi thế

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: am hiểu về lĩnh vực bảo hiểm ngân hàng
 • Kiến thức chuyên môn: có kiến thức chuyên sâu và hiểu biết về sản phẩm, thị trường BH PNT

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: trách nhiệm và liêm chính trong công việc
 • Năng lực chung: khả năng giao tiếp và đàm phán tốt
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo: có tầm nhìn chiến lược, có khả năng đánh giá và quyết định
 • Năng lực chuyên môn: có khả năng xây dựng chiến lược truyền thông, nghiên cứu và phát triển thị trường. sáng tạo.
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

5. Các yêu cầu khác:

 • Có mối quan hệ sâu rộng đối với các đối tác Bảo hiểm, Ngân hàng trên thị trường.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.