Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Hội sở HCM - Khối KHDN - Chuyên gia Giải pháp Chuỗi cung ứng - MEBN Toàn thời gian

2022-11-22 21:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   63 views Reference: 8687
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động:

 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh, triển khai chương trình hành động hàng năm của các đối tác thuộc lĩnh vực kinh tế phụ trách
 • Quản lý kết quả kinh doanh, chương trình hành động, chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả của các đối tác thuộc lĩnh vực kinh tế phụ trách

2. Khai thác và xây dựng giải pháp chuỗi dựa trên quan hệ với đối tác thuộc lĩnh vực kinh tế phụtrách

 • Chủ động/ phối hợp với cán bộ Quan hệ KHDN lớn (RM) phát triển mối quan hệ với các đối tác có tiềm năng khai thác chuỗi và hệ sinh thái
 • Triển khai giải pháp đem lại giá trị cho đối tác và khách hàng thuộc hệ sinh thái đối tác
 • Làm việc với đối tác và Phối hợp với RM, phân khúc khách hàng tương ứng với lĩnh vực kinh doanh của đối tác để phân tích am hiểu hệ sinh thái của đối tác từ đó định vị giá trị khách hàng cho đối tác và khách hàng trong hệ sinh thái.
 • Phối hợp với bộ phận thuc đẩy kinh doanh, S&D để xây dựng mô hình bán hàng và dịch vụ, truyền thông; đào tạo am hiểu chuỗi giá trị của đối tác và gói giải pháp cho các khách hàng trong hệ sinh thái của đối tác; hỗ trợ triển khai kinh doanh.
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến chính sách, quy trình, giải pháp với các khách hàng trong hệ sinh thái của đối tác

3. Quản lý hiệu quả các chương trình và giải pháp chuỗi và đối tác

 • Phối hợp với các Giám đốc quản lý KHDN lớn để chọn lựa chuỗi và đối tác mục tiêu theo thứ tự ưu tiên
 • Lập kế hoạch hành động nhằm khai thác hệ sinh thái của đối tác
 • Phối hợp với mảng Phân khúc khách hàng, mảng Sản phẩm trong việc phân tích đặc điểm, nhu cầu, tiềm năng nhằm hỗ trợ đề xuất, xây dựng giải pháp phát triển quan hệ với nhóm khách hàng thuộc hệ sinh thái/ chuỗi giá trị của đối tác liên kết
 • Đánh giá hiệu quả mang lại từ nhóm khách hàng thông qua đối tác liên kết, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả

4. Điều phối team ảo

 • Tổ chức thành lập điều phối team ảo bao gồm nhân sự cần thiết từ các phòng ban liên quan tới việc nghiên cứu chân dung, xây dựng giải pháp chuỗi và phát triển bán hàng
 • Hướng dẫn và đôn đốc, giám sát các đơn vị, cá nhân trong việc hoàn thành vai trò nhiệm vụ trong dự án xây dựng và phát triển chuỗi (Team ảo)
 • Đánh giá chất lượng, kết quả thực hiện của các đơn vị, cá nhân trong mỗi dự án chuỗi.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng - Quản trị Kinh doanh - Ngoại thương
 • Tối thiểu Toeic 600/IELTS 5.5/TOEFL IBT 61
 • Trình độ tin học văn phòng từ khá trở lên (Thành thạo excel và power point)

2. Kinh nghiệm:

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính - Ngân hàng về các mảng: Tài trợ thương mại, Bảo lãnh, Thanh toán quốc tế, Quản lý khách hàng doanh nghiệp,.. và các lĩnh vực liên quan đến Chuỗi cung ứng;
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và quản lý giải pháp chuỗi cung ứng

3. Năng lực:

 • Am hiểu tốt về tài trợ thương mại, mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, các chuỗi cung ứng, và các lĩnh vực kinh doanh có liên quan
 • Am hiểu về hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại của doanh nghiệp
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.