Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Hội sở HCM - Khối KHDN - Chuyên viên cao cấp Giải pháp Chuỗi cung ứng - MEBN Toàn thời gian

2022-09-14 23:30   Ngân hàng   Toàn Quốc   7 views Reference: 6771
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tổ chức nghiên cứu, xây dựng và phát triển các giải pháp chuỗi cung ứng KHDN

 • Phối hợp với TT Phân khúc KH và/hoặc các đơn vị liên quan thực hiện các công việc sau:

  • Khảo sát, nghiên cứu, phân tích nhu cầu giải pháp của khách hàng;
  • Phân tích thông tin đối thủ cạnh tranh từ đó có kế hoạch hành động nhằm bảo đảm giá trị định vị giải pháp của MSB trên thị trường;
  • Xây dựng biểu lãi suất cho vay; biểu phí chuỗi cung ứng tối thiểu dành cho khách hàng EB;
 • Xây dựng mới/ điều chỉnh giải pháp (bao gồm và không giới hạn GIÁ: phí và lãi suất như: biểu lãi suất cho vay, hay KÊNH cung cấp giải pháp) cho các phân khúc khách hàng ưu tiên dựa trên cơ sở thông tin đầu vào về C.V.P - định vị giá trị KH được xác định bởi TT Phân khúc KH theo kế hoạch được phân công bởi GĐ GPTD

2. Tổ chức triển khai và hỗ trợ vận hành giải pháp chuỗi cung ứng​:

 • Xây dựng tài liệu đào tạo, tổ chức đào tạo, truyền thông về giải pháp chuỗi cung ứng cho các đơn vị liên quan;
 • Hỗ trợ, giải đáp đơn vị kinh doanh trong quá trình vận hành các giải pháp chuỗi cung ứng;
 • Xây dựng các công cụ và tài liệu bán hàng, quảng bá giải phápchuỗi cung ứng;

3. Tổ chức Theo dõi và đánh giá hiệu quả giải pháp chuỗi cung ứng:

 • Theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu quả (tài chính - PnL và phi tài chính) các giải pháp chuỗi cung ứng;
 • Quản lý danh mục các giải pháp chuỗi cung ứng phụ trách
 • Thực hiện việc thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng và các bên liên quan của MSB về giải pháp chuỗi cung ứng để đưa ra điều chỉnh phù hợp.

4. Tham gia các dự án ngân hàng liên quan đến nghiệp vụ giải pháp chuỗi cung ứng

 • Tham gia thực hiện nghiệp vụ theo phân công;
 • Lập kế hoạch hạng mục công việc tham gia (nếu có);

5. Kèm cặp, hướng dẫn, đào tạo chuyên môn cho CV/CVC và công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh. Bằng Thạc sĩ là một lợi thế
 • Trình độ ngoại ngữ: Toeic 600/IELTS 5.5/TOEFL IBT 61
 • Trình độ tin học văn phòng từ khá trở lên (Thành thạo excel và power point)

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Có ít nhất 05 năm làm việc trong lĩnh vực SCF/quản lý SCF doanh nghiệp tại các ngân hàng, trong đó có ít nhất 3 năm làm trong lĩnh vực chính sách, sản phẩm SCF
 • Kinh nghiệm quản lý có sẽ là một lợi thế

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung
:

 • Am hiểu lĩnh vực Ngân hàng: Am hiểu sâu quy định của Ngân hàng nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan lĩnh vực tài chính, Ngân hàng, am hiểu sâu luật doanh nghiệp, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp, ...
 • Am hiểu lĩnh vực ngành nghề đang cung cấp: Am hiểu chuyên sâu về bán hàng và quản lý sản phẩm, giải pháp; Am hiểu chuyên sâu về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thị trường, đặc biệt trong lĩnh vực SCF; Am hiểu chuyên sâu thị trường, đối thủ cạnh tranh.

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu chính sách, quy trình, quy định trong Đơn vị: Am hiểu sâu các chính sách, quy định, quy trình của MSB liên quan đến nghiệp vụ, giải pháp SCF
 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ của Đơn vị: Am hiểu chuyên sâu về tất cả các sản phẩm, giải pháp nghiệp vụ SCF doanh nghiệp của MSB.

4. Năng lực: (Kỹ năng/Khả năng)
- Năng lực cốt lõi chung:

 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải thiện
 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
 • Tinh thần trách nhiệm
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng đọc và phân tích báo cáo tài chính
 • Khả năng phân tích quản trị danh mục
 • Khả năng thiết kế giải pháp

5. Các yêu cầu khác:

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.