Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Huấn luyện viên Agile - DF - DXKB Toàn thời gian

2022-11-26 01:31   Ngân hàng   Toàn Quốc   19 views Reference: 8702
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô tả công việc:

• Làm việc với các squad để tư vấn và giám sát hiệu suất theo quy trình Agile
• Củng cố các giá trị và phương pháp làm việc Agile ở cấp độ Biệt đội (Tribe) và đảm bảo đội nhóm vận hành hiệu quả và tập trung vào mục tiêu
• Hướng dẫn scrum master tổ chức các hoạt động (ceremonies) Agile bao gồm daily stand-up (hội ý nhanh hàng ngày), lập kế hoạch sprint, retrospective và ứng dụng framework Scrum/SAFe vào ngân hàng
• Hướng dẫn nhóm Agile và PO (Product owner) về quy trình Agile như viết user story và quản lý backlog
• Thúc đẩy văn hóa hợp tác và đảm bảo đội nhóm thường xuyên ăn mừng thành công
• Làm việc với các nguồn lực tổ chức khác ngoài squad để loại bỏ trở ngại và ngăn chặn tình trạng quan liêu trong tổ chức

Yêu cầu công việc:

• Duy trì các công cụ (artefact) Agile, giám sát hiệu quả công việc đội nhóm và giúp xác định các cơ hội cải thiện liên tục/thông lệ tốt nhất để đẩy nhanh tiến độ
• Xác định & triển khai các thông lệ agile hữu ích cho đội scrum trong toàn tổ chức
• Giúp đội nhóm cải thiện các lĩnh vực được xác định
• Huấn luyện scrum master và PO mỗi ngày để điều hành các hoạt động agile ceremony:
– Hướng dẫn PO về user story trong phiên lập kế hoạch Sprint
– Giúp đỡ scrum master và đội scrum đưa ra kế hoạch rõ ràng và cam kết đạt được kế hoạch đề ra
– Đánh giá về Sprint vừa hoàn thành trong phiên Sprint Retrospective với squad, v.v.
– Phân tích biểu đồ burndown với scrum master
• Chủ động làm việc với scrum master để xây dựng và duy trì văn hóa trong squad dựa trên hành vi lãnh đạo agile và tổ chức
• Đảm bảo công việc của đội scrum được ghi nhận và công nhận
• Đảm bảo văn hóa hợp tác trong đội nhóm và khuyến khích việc xây dựng đội nhóm, đảm bảo toàn bộ thành viên đều được gắn kết, v.v.
• Hỗ trợ PO quản lý và sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc thông qua backlog
• Đóng vai trò là huấn luyện viên cho các huấn luyện viên Agile mới gia nhập tổ chức

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần được cấp giấy phép thành lập đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập năm 1991 tại thành phố Hải Phòng.