Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

IT Helpdesk Toàn thời gian

2023-03-01 22:11   Ngân hàng   Toàn Quốc   17 views Reference: 9297
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng
  • Thực hiện vận hành, kiểm tra, giám sát an toàn, sửa chữa/ bảo hành/ bảo trì về quản lý hạ tầng thiết bị phòng Server/ ATM/ TBTH / phần mềm trong địa bàn phụ trách.
  • Hỗ trợ người sử dụng về CNTT tại địa bàn phụ trách.
  • Tham gia triển khai các công việc khác được tổ trưởng phân công thực hiện.
  • Báo cáo cấp quản lý tiến độ công việc/ thống kê/ cập nhật/ lưu trữ hồ sơ quản lý: phần cứng/ phần mềm các thiết bị CNTT được giao phụ trách.
  • Cập nhật phương pháp xử lý công việc cho Tổ trưởng đối với các công việc phát sinh mới.
  • Tuân thủ quy chế, quy trình và các quy định hiện hành; phối hợp với các bên liên quan triển khai các quy định, chính sách an toàn bảo mật, rà soát & xử lý các lỗ hổng bảo mật.
  • Các trách nhiệm khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)