1 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt

LienVietPostBank Tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động tại Nghệ An

2022-06-23 17:02   Giao dịch viên   Vinh - 2.11km Toàn thời gian   --
MÔ TẢ CÔNG VIỆCKiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng tại PGD: Kiểm tra hồ sơ tín dụng, tình hình sử dụng vốn, tình hình kinh doanh của khách hàng, quản lý TSBĐ, lưu trữ hồ sơ,…Ki...

Bạn đang tìm kiếm việc làm?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add Your Resume