368 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Chuyên viên Quản lý Rủi ro Tín dụng

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Xây dựng dự thảo, cập nhật ban hành quy định tín dụng, mẫu biểu phục vụ cho công tác QLRR Tín dụng tại Ngân hàng, đảm bảo phù hợp theo quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

GĐ QHKH - P. KHDN Vừa & Nhỏ (SME)

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Phối hợp cùng với Chi nhánh/PGD quản lý và chăm sóc các KHDN SME thực hiện công tác duy trì, phát triển khách hàng hiện hữu, phát triển khách hàng mới và gia tăng nền tảng khách hà...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Trợ lý Giám đốc quan hệ khách hàng SME

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Hỗ trợ đội ngũ cán bộ bán hàng RM tại các đơn vị kinh doanh quản lý và chăm sóc và phát triển khách hàng;...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Chuyên viên Phòng Ngân hàng điện tử

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình, biểu mẫu, chuẩn mực liên quan dịch vụ Ngân hàng điện tử để vận hành dịch vụ và nâng cao sự hài lòng của khách hàng;...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Trưởng Bộ Phận Phát Triển Sản Phẩm KHCN

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Giúp việc cho lãnh đạo Phòng và quản lý hoạt động của Bộ phận nghiên cứu & phát triển sản phẩm:...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

CV Khách hàng Cá nhân (Khu vực Tây Nam Bộ)

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Nắm vững sản phẩm dịch vụ, chính sách và quy trình nghiệp vụ KHCN như tín dụng và phi tín dụng (bao gồm huy động vốn, cho vay, thẻ, ngân hàng điện tử, kiều hối, sản phẩm liên kết,...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Trưởng Bộ phận Phát triển sản phẩm thẻ

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Giúp việc cho lãnh đạo Phòng và quản lý hoạt động của Bộ phận Phân tích và phát triển sản phẩm thẻ...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Nhân Viên Kế Toán Chi Phí

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Thực hiện hạch toán kế toán chi tiêu nội bộ tại các ĐVKD phụ trách Thực hiện, theo dõi xuất, nhập...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Trưởng Bộ phận Kinh doanh Chuyển tiền Quốc tế

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đối với dịch vụ chuyển tiền du học, chuyển tiền đi nước ngoài, và các dịch vụ quốc tế khác dành cho cá nhân trong toàn hệ thống Eximbank....
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Chuyên viên Kinh doanh Kiều hối

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Quản lý và triển khai các chỉ tiêu phát triển kinh doanh kiều hối của Chi nhánh, Phòng giao dịch và hệ thống mạng lưới đại lý phụ trên toàn hệ thống Eximbank....
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Phó Phòng Tín Dụng Cá Nhân

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Giúp việc cho Trưởng phòng và quản lý hoạt động của Phòng Tín dụng cá nhân khi Trưởng phòng vắng mặt...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Nhân viên Kinh doanh Trái phiếu Chính phủ

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Thực hiện kinh doanh TPCP, TPCQĐP, TPKB, các loại giấy tờ có giá khác có tính chất tương tự và các sản phẩm phái sinh liên quan....
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

NV Phòng Quản trị & Chiến lược CNTT

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Xây dựng và kiểm tra tuân thủ các quy định, quy trình làm việc liên quan đến hoạt động công nghệ thông tin tại Khối Công nghệ thông tin và Vận hành...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Chuyên Viên Thúc Đẩy Kinh Doanh

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Thực hiện triển khai kế hoạch thúc đẩy kinh doanh đến Khu vực, Đơn vị kinh doanh và CBBH. Theo dõ...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Kiểm Toán Viên P.CL&VH

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêu công việc: Thực hiện các cuộc kiểm toán theo phân công để đánh giá tính hiệu quả và hữu hiệu của các kiểm soát hiện tại nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến hoạt động và q...

Bạn đang tìm kiếm việc làm?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add Your Resume