368 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam

Chuyên viên Quản lý khách hàng

2022-07-05 16:28   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
THÔNG BÁOVề việc tuyển dụng nhân sự theo vị trí tại Trung tâm Private Banking   Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát tr...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Chuyên gia Tư vấn Khách hàng doanh nghiệp (40000979)

2022-07-05 16:24   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêu- Người đảm nhận vị trí hỗ trợ các RM phân khúc doanh nghiệp tìm nguồn cung ứng, thu hút và quản lý các mối quan hệ lớn hơn trong việc giới thiệu và cấu trúc các giải pháp...
Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Z_Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp SME (RM SME)

2022-07-05 16:24   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêuPhát triển, quản lý quan hệ với khách hàng doanh nghiệp MSME, SME mới và hiện hữu; Chịu trách nhiệm tư vấn các SPDV, chăm sóc khách hàng, theo dõi tình trạng khách h...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Giao dịch viên - Làm việc tại Quy Nhơn

2022-07-05 06:23   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc Hoạt động giao dịch- Thực hiện nghiệp vụ tiền mặt (VNĐ, ngoại tệ) như thu, chi, phát hiện tiền thật/giả, đóng...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Chuyên gia Nghiên cứu phát triển sản phẩm chuỗi - Văn phòng Quản lý dự...

2022-07-05 06:23   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc Đầu mối thực hiện đánh giá tiềm năng thị trường, ngành, đánh giá sản phẩm/ lãi suất các đối thủ cạnh tranh....
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Chuyên viên Hành chính Tổng hợp làm việc tại Hà Nội

2022-07-05 06:23   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ, lễ tân, khánh tiết, bố trí phòng họp, mua sắm CCDC, chuẩn bị cơ sở vật...
Ngân Hàng Đại Chúng Việt Nam

Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên - Làm việc tại Vũng Tàu

2022-07-05 06:23   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mô Tả Công Việc 1. Triển khai bán hàng•Xây dựng, phát triển các mối quan hệ Khách hàng tiềm năng cần có để hoàn thành mục t...

Bạn đang tìm kiếm việc làm?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add Your Resume