368 Tin tuyển dụng được tìm thấy

Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

CV Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Nghiên cứu thị trường, xây dựng và cải tiến/điều chỉnh các sản phẩm, dịch vụ, lãi suất, phí và các công việc phù hợp khác liên quan đến tín dụng KHCN....
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Giám đốc Phòng giao dịch (khu vực HCM, ĐNB, TNB)

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Triển khai các hoạt động kinh doanh tại đơn vị theo định hướng hoạt động của các Khối Kinh doanh và của Eximbank từng thời kỳ....
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch (khu vực HCM - Hà Nội - ĐNB - TTN)

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Xây dựng kế hoạch hoạt động, kinh doanh và kế hoạch quản trị rủi ro vận hành trong phạm vi công việc được giao và tổ chức triển khai thực hiện....
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Giao dịch viên

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
- Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng (như: mở tài khoản, nhận tiền gửi…) theo đúng thủ tục của Eximbank;...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

CV Kinh doanh Giấy tờ có giá

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Kinh doanh, đầu tư GTCG do TCTD phát hành trên thị trường. Tham gia nghiên cứu tình hình kinh tế...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Giám đốc Khách hàng Ưu tiên (PM)

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Quản lý/ kiểm soát và giám sát tất cả các hoạt động của Phòng KHUT tại ĐVKD để hoàn thành mục tiêu kinh doanh được giao....
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng (KV Bình Dương)

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Chịu trách nhiệm hoạt động Phòng Dịch vụ khách hàng (DVKH) của Đơn vị Lập kế hoạch và phân công...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Chuyên viên Quản lý nợ có vấn đề

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Trực tiếp tham gia tố tụng tại Tòa án, tham gia giải quyết thi hành án đối với các hồ sơ được phân công....
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Chuyên viên Đối tác nhân sự (HRBP)

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Tổ chức triển khai các quy định thuộc lĩnh vực quan hệ lao động Thực hiện, giám sát việc thực hiệ...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Chuyên viên Tư vấn (CSO)

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Thực hiện tư vấn và bán hàng tại quầy. Phát triển khách hàng mới, khai thác cơ hội bán hàng cho K...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Nhân viên Thẩm định KHDN - TT Tín dụng

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Quản lý hiệu quả hoạt động thẩm định và đề xuất cấp tín dụng cho KHDN tại Trung tâm tín dụng Hạn...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Kiểm Toán Viên Nội Bộ

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Mục tiêu công việc: Thực hiện các cuộc kiểm toán theo phân công để đánh giá tính hiệu quả và hữu hiệu của các kiểm soát hiện tại nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến hoạt động và q...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Nhân Viên Tích Hợp Hệ Thống

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Phát triển các ứng dụng trên nền tảng Web. Xây dựng các ứng dụng tích hợp giữa các hệ thống, Chịu...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Nhân viên phòng Phát triển nghiệp vụ

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Nắm vững về nghiệp vụ tiền gửi, quản lý thông tin khách hàng và những quy định liên quan Nắm vững...
Ngân HàngTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

Kiểm Toán Viên K.CNTT

2022-07-02 21:17   Ngân hàng   Toàn Quốc Toàn thời gian   --
Xây dựng kế hoạch kiểm toán năm và xây dựng các chương trình kiểm toán (bao gồm việc thu thập thông tin và dữ liệu, nhận diện rủi ro, nhận diện kiểm soát, xây dựng thủ tục kiểm toá...

Bạn đang tìm kiếm việc làm?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add Your Resume