Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Kế Hoạch Tuyển dụng Công chức năm 2022 tại Cục hải quan TP. Hà Nội và Cục hải quan TP. Hải Phòng Toàn thời gian

2022-07-06 10:08   Công chức, Viên chức   Toàn Quốc   153 views Reference: 444
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

I. CHỈ TIÊU CỤC HẢI QUAN TUYỂN DỤNG

  • Cục Hải Quan TP. Hà Nội: 40 chỉ tiêu (30 Kiểm tra viên)
  • Cục Hải Quan TP. Hải Phòng: 20 chỉ tiêu (12 Kiểm tra viên)

II. VỀ VIỆC TỔNG ÔN HỖ TRỢ THI TUYỂN HẢI QUAN

Với nhu cầu tuyển dụng của Cục hải quan trong các tháng cuối năm, các bạn ứng viên cần phải nắm bắt được các đợt thi tuyển mới nhất. Lộ trình thi tuyển, môi trường làm việc của từng Cục hải quan để gia tăng cơ hội làm việc đặc biệt trong giai đoạn tỷ lệ chọi ở các ngành rất cao như hiện nay.

Căn cứ nhu cầu tổng ôn của ứng viên, UB Academy – Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính – thành viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có thông báo tổ chức chương trình hỗ trợ ôn tập kiến thức.

Để được hỗ trợ, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY

IIII. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Xem chi tiết Kế hoạch tuyển dụng

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Xây dựng Hải quan Việt Nam thành lực lượng chuyên nghiệp cao, có chuyên môn sâu và hiện đại, hoạt động minh bạch, liêm chính và có hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước.
PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
- Chuyên nghiệp.
- Minh bạch.
- Hiệu quả.
TUYÊN NGÔN, NHIỆM VỤ
- Quản lý có hiệu quả các hoạt động xuất nhập khẩu và giao lưu quốc tế, tạo điều kiện cho thương mại và sản xuất phát triển.
- Bảo vệ và góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.
- Bảo đảm nguồn thu cho ngân sách.
- Chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng.
- Góp phần bảo vệ chủ quyền kinh tế, an ninh quốc gia và an toàn xã hội.
- Phục vụ quản lý kinh tế xã hội.