Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Khối Đầu tư - Chuyên viên chính/Chuyên viên Đầu tư kinh doanh Công cụ Nợ Toàn thời gian

2022-09-06 02:24   Ngân hàng   Toàn Quốc   12 views Reference: 6455
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

 1. Triển khai kế hoạch hoạt động tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh công cụ nợ trên thị trường sơ cấp và thứ cấp, theo định hướng hoạt động đầu tư của Ngân hàng, và phê duyệt của các cấp Lãnh đạo;
 2. Thực hiện đầu tư kinh doanh công cụ nợ bao gồm trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi và các loại giấy tờ có giá khác đảm bảo an toàn, hiệu quả tuân thủ theo đúng quy định của Ngân hàng và của Pháp luật, và trong hạn mức được phê duyệt;
 3. Thực hiện các nghiệp vụ ủy thác và nhận ủy thác mua, bán trái phiếu doanh nghiệp theo hạn mức được phê duyệt;
 4. Quản trị và giám sát danh mục đầu tư công cụ nợ của Khối Đầu tư và thực hiện các báo cáo sau đầu tư định kỳ theo quy định của pháp luật và SeABank;
 5. Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo Trung tâm/Khối;
 6. Thực hiện thu thập, đánh giá và phân tích diễn biến, biến động tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính và tình hình doanh nghiệp để dự báo biến động giá, xu hướng thị trường phục vụ hoạt động đầu tư hoặc tham mưu cho lãnh đạo trung tâm khi được yêu cầu;
 7. Hỗ trợ cho chuyên viên kinh doanh khác khi cần thiết và trực tiếp kèm cặp hướng dẫn các chuyên viên mới. Trực tiếp hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động đào tạo, hướng dẫn về nghiệp vụ, và chia sẻ thông tin với khách hàng;
 8. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Đầu tư kinh doanh công cụ nợ.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn:

 • Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên

 • Chuyên ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng - Kinh tế - Chứng khoán
 • Trình độ ngoại ngữ : Tiếng Anh thành thạo các kỹ năng nghe – nói – đọc –viết

Kinh nghiệm công tác:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Từ 2 năm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, đầu tư

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):

Kiến thức:

 • Hiểu hệ thống SeABank
 • Hiểu nghiệp vụ đầu tư trên thị trường tài chính.
 • Hiểu được quy định/Quy trình tác nghiệp về đầu tư kinh doanh.

Kỹ năng:

 • Có khả năng làm việc một cách độc lập, chuyên nghiệp và có trách nhiệm cao

 • Có Khả năng phân tích và tổng hợp và đánh giá các chỉ số kinh tế vĩ mô, thị trường và tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tư vấn, đàm phán và thuyết phục tốt

Yêu cầu khác:

 • Cam kết gắn bó với tổ chức và Tâm huyết với công việc.

 • Chủ động với công việc

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng tuyển trực tiếp hoặc Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: hue.pt3@seabank.com.vn

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: DT_Cong cu no_Nguyen Thi A).

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank