Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Khối Đầu tư - Chuyên viên Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp Toàn thời gian

2022-09-05 23:25   Ngân hàng   Toàn Quốc   7 views Reference: 6436
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

 1. Thực hiện thu thập thông tin doanh nghiệp, và làm các báo cáo phân tích công ty, ngành hoặc lĩnh vực kinh doanh cho mục đích tư vấn tài chính cho khách hàng; Tìm kiếm, thu thập và xây dựng, lưu trữ hệ thống thông tin, dữ liệu liên quan đến công ty mình phụ trách;
 2. Khảo sát, đánh giá và xây dựng các hồ sơ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp là khách hàng của Công ty bao gồm: tư vấn tài chính, tư vấn M&A, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính - ngân hàng, tư vấn huy động vốn …;
 3. Thực hiện các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến hồ sơ tư vấn với các cơ quan quản lý (Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán…);
 4. Tham gia tìm kiếm khách hàng; Chăm sóc, quản lý hệ thống khách hàng được phân công phụ trách
 5. Phối hợp với các bộ phận liên quan nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi và áp dụng các giải pháp hệ thống, văn bản quy trình, quy định nhằm hỗ trợ kiểm soát, tối đa hóa hiệu quả trong các hoạt động tư vấn.
 6. Hỗ trợ cho chuyên viên khác khi cần thiết và trực tiếp kèm cặp hướng dẫn các chuyên viên mới. Trực tiếp hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động đào tạo, hướng dẫn về nghiệp vụ, sản phẩm nội bộ cũng như cung cấp các dịch vụ về tư vấn, chia sẻ thông tin với khách hàng
 7. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu Ban lãnh đạo Khối.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn:

 • Trình độ: Đại học
 • Chuyên ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng - Kinh tế - Chứng khoán
 • Tiếng Anh thành thạo

Kinh nghiệm công tác:

Đối với chuyên viên: tối thiểu 1 năm về tài chính ngân hàng

Đối với chuyên viên chính: tối thiểu 2 năm về tài chính ngân hàng, hoặc trong đó 1 năm lĩnh vực tư vấn, đầu tư, chứng khoán

Đối với chuyên viên cao cấp: tối thiểu 3 năm về tài chính ngân hàng, trong đó 2 năm lĩnh vực tư vấn, đầu tư, chứng khoán

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank