Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Khối KHCN - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh và thúc đẩy bán Bảo hiểm Toàn thời gian

2022-08-29 23:13   Ngân hàng   Toàn Quốc   17 views Reference: 6313
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

1. Chịu trách nhiệm chính về hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm trên toàn quốc thông qua việc triển khai chiến lược kinh doanh, thực thi kế hoạch kinh doanh và thúc đẩy bán hàng

 • Tham gia xây dựng chiến lược và định hướng kinh doanh về sản phẩm.
 • Truyền thông và triển khai các chính sách, chương trình dành cho khách hàng
 • Phối hợp với Khu vực/ Chi nhánh phụ trách triển khai các chương trình kinh doanh, chương trình thi đua, thúc đẩy bán dành cho cán bộ bán hàng và giám sát việc thực thi - quản lý bán hàng.
 • Trực tiếp tham gia tư vấn bán hàng cùng cán bộ bán trong các trường hợp cần thiết.

2. Tham gia giám sát công tác tuân thủ của lực lượng bán về chính sách, quy trình và đạo đức nghề nghiệp

3. Tham gia thiết lập các nguồn khách hàng tiềm năng thông qua các hoạt động hợp tác đối tác khách hàng chiến lược của ngân hàng và các nguồn khác

4. Là đầu mối thu thập các thông tin từ lực lượng bán, khách hàng, chuyển lại cho các bộ phận liên quan để có các điều chỉnh phù hợp.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn:

 • Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học chính quy, ưu tiên có trình độ trên đại học.
 • Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế; Bảo hiểm hoặc lĩnh vực liên quan …. (Ưu tiên người có chuyên ngành phù hợp; Đào tạo ở nước ngoài)

Kinh nghiệm công tác:

 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo hiểm trong đó tối thiểu 2 năm ở vị trí làm việc liên quan đến Bancassurance .

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):

Kiến thức:

 • Kiến thức: Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp; Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của SeABank; Am hiểu lĩnh vực bảo hiểm, công ty bảo hiểm; phân tích đánh giá được các công ty Bảo hiểm, mảng Bancassurance; Am hiểu Quy trình, Quy chế khác của SeABank; Quy định của Pháp luật

Kỹ năng:

 • Phân tích và tổng hợp kế hoạch kinh doanh
 • Xây dựng các chính sách hỗ trợ kinh doanh
 • Xây dựng chiến lược kinh doanh
 • Xây dựng mô hình bán hàng và mô hình tiếp thị
 • Phân tích danh mục khách hàng
 • Phân tích hành vi và nhu cầu khách hàng
 • Phát triển các chính sách cho khách hàng
 • Xây dựng các chương trình kinh doanh và chăm sóc khách hàng
 • Giám sát việc thực hiện
 • Yêu cầu khác: Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank