Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Khôi KHCN - Chuyên viên Phát triển sản phẩm Thẻ Khách hàng Cá nhân Toàn thời gian

2022-09-14 20:31   Ngân hàng   Toàn Quốc   6 views Reference: 6756
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

 1. Thực hiện phát triển các chính sách cải tiến các sản phẩm Thẻ phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của từng phân khúc/tiểu phân khúc khách hàng nhằm đạt chỉ tiêu mà Ngân hàng/Khối đặt ra.
 2. Xây dựng và quản lý các quy trình, chính sách liên quan đến sản phẩm thẻ.
 3. Đề xuất các chính sách giá và phí cho sản phẩm nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh cao nhất và cạnh tranh nhất trên cơ sở survey khách hàng, tìm hiểu đối thủ cạnh tranh đưa ra sản phẩm, dịch vụ và chính sách tốt nhất, cạnh tranh nhất đến khách hàng.
 4. Xây dựng và quản trị các báo cáo hiệu quả sản phẩm.
 5. Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc kiểm soát quy trình, sản phẩm, dịch vụ để hỗ trợ tối đa cho đơn vị kinh doanh.
 6. Tham gia đào tạo các khóa học về sản phẩm Thẻ, các quy trình, quy định mới của Thẻ trên toàn hệ thống.
 7. Chia sẻ thông tin, tư vấn và hỗ trợ các đơn vị khác trong hệ thống để cùng đạt kết quả kinh doanh chung.
 8. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
 9. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
 10. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo/phân công của GĐ PTSP Thẻ, GĐ PTSP KHCN và/hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn:

 • Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học chính quy, ưu tiên có trình độ trên đại học.
 • Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan …. (Ưu tiên người có chuyên ngành phù hợp; Đào tạo ở nước ngoài)

Kinh nghiệm công tác:

 • Kinh nghiệm: làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng liên quan đến việc phát triển sản phẩm, marketing, hoặc Phát triển kinh doanh Khách hàng cá nhân, Phát triển kinh doanh khách hàng ưu tiên.

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):

Kiến thức:

 • Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp; Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của SeABank; Am hiểu về phân tích và đánh giá kế hoạch kinh doanh; Quy trình, Quy chế khác của SeABank; Quy định của Pháp luật
 • Am hiểu về các sản phẩm dịch vụ cơ bản của ngân hàng thương mại, đặc biệt các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng cá nhân

Kỹ năng:

 • Kỹ năng vận hành và phát triển sản phẩm thẻ.
 • Kỹ năng lập và quản lý kế hoạch kinh doanh.
 • Kỹ năng quản lý rủi ro và lợi nhuận ngân hàng bán lẻ
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Khả năng tác động và gây ảnh hưởng đến người khác
 • Khả năng giải quyết vấn đề
 • Khả năng xây dựng các mối quan hệ
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank