Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Khối KHCN - Giám đốc Phát triển mạng lưới ATM/POS Toàn thời gian

2022-08-30 02:26   Ngân hàng   Toàn Quốc   16 views Reference: 6326
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

1. Công việc yêu cầu:

 • Khảo sát, phân tích đánh giá, đề xuất địa bàn mở CN/PGD/ATM/điểm chấp nhận thẻ căn cứ trên khả năng điều kiện đáp ứng của Ngân hàng Nhà nước, tiềm năng phát triển kinh tế của thị trường…
 • Đánh giá kết quả hoạt động về địa điểm kinh doanh/ATM/điểm chấp nhận thẻ và là đầu mối đề xuất các ưu nhược điểm của địa điểm kinh doanh và phương án tiếp tục duy trì hoạt động hoặc chuyển địa điểm khác.
 • Đề xuất cơ cấu, quy hoạch lại đơn vị kinh doanh/các điểm triển khai ATM/POS theo đúng phân vùng để đảm bảo thuận tiện trong công tác quản lý và cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh.
 • Đầu mối tập trung, đề xuất phối hợp triển khai xây dựng/sửa đổi các quy định/quy trình triển khai, mở mới ĐVKD/ATM/POS
 • Lập kế hoạch mạng lưới theo từng thời kỳ, giai đoạn theo định hướng của ngân hàng
 • Lập bộ chứng từ xin phép mở mới hàng năm theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Khối KHCN, Tổng Giám đốc/ Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ, Hội đồng Quản trị

2. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo/ phân công của GĐ Trung Tâm, GĐ Khối KHCN và/hoặc Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn:

 • Bằng cấp và chuyên ngành: Đại học chính quy, ưu tiên có trình độ trên đại học.
 • Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan …. (Ưu tiên người có chuyên ngành phù hợp; Đào tạo ở nước ngoài)
 • Tiếng Anh (TOEIC từ 605 điểm trở lên) hoặc ngoại ngữ khác với trình độ tương đương.

Kinh nghiệm công tác:

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng trong đó tối thiểu 2 năm ở vị trí GĐ Nghiệp vụ liên quan đến phân tích và đánh giá về kế hoạch kinh doanh.

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):

Kiến thức:

 • Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp; Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của SeABank; Am hiểu về phân tích và đánh giá kế hoạch kinh doanh; Quy trình, Quy chế khác của SeABank; Quy định của Pháp luật

Kỹ năng:

 • Phân tích và tổng hợp kế hoạch kinh doanh
 • Xây dựng các chính sách hỗ trợ kinh doanh
 • Giám sát việc thực hiện
 • Kĩ năng phân tích số liệu
 • Kĩ năng Excel, Powerpoint
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Khả năng lãnh đạo
 • Quản lý quá trình thực hiện
 • Kỹ năng phát triển con người
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank