Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Khối KHDNL - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Chính sách Khách hàng và Giải pháp Toàn thời gian

2022-09-06 02:24   Ngân hàng   Toàn Quốc   11 views Reference: 6459
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

Triển khai xây dựng các chiến lược, chính sách, giải pháp phù hợp với nhu cầu và đặc thù của khách hàng doanh nghiệp thuộc quản lý của Khối KHDNL vàXây dựng và thực hiện các chương trình khách hàng trên cơ sở phân công của Giám đốc Chính sách Khách hàng và Giải pháp.

Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc được Giám đốc Chính sách khách hàng và Giải pháp phân công, trên cơ sở các nhiệm vụ sau:

 • Chịu trách nhiệm trực tiếp và hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan trong Ngân hàng trong việc xây dựng các chiến lược, chính sách, giải pháp phù hợp với nhu cầu và đặc thù của KHDN thuộc quản lý của Khối KHDN lớn
 • Là đầu mối của Khối KHDN lớn tương tác với các bộ phận có liên quan trong Ngân hàng trong việc đưa ra các đề xuất và tham gia điều chỉnh/ xây dựng chính sách, quy định, quy trình, sản phẩm/ dịch vụ.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng Nghiên cứu thị trường tại Hội sở và bộ phận ngân hàng giao dịch thực hiện các nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhu cầu khách hàng để xây dựng cung cấp các SP, DV giải pháp ngân hàng giao dịch cho khách hàng.
 • Làm việc với các bộ phận liên quan xây dựng cơ chế giá, chinh sách lãi suất dành cho KH trên cơ sở cân đối hiệu quả mang lại cho NH.
 • Chịu trách nhiệm trong việc xây dựng và quản lý hiệu quả các chính sách giá và lãi suất.
 • Phối hợp với Trung tâm phân tích và quản trị Hiệu quả và Khối Tài chính đo lường hiệu quả triển khai cho KH và chuỗi KH.
 • Tham gia trực tiếp cùng đội ngũ kinh doanh vào các hoạt động tiếp cận KH, tư vấn và bán các giải pháp/SP/DV/ mục tiêu, khai thác tối đa việc sử dụng các giải pháp/ sản phẩm/Dịch vụ mục tiêu.
 • Tiếp nhận nhu cầu của KH từ đội ngũ kinh doanh /từ KH, phối hợp với các bộ phận liên quan để thống nhất xây dựng bản chào giải pháp/SP/Dịch vụ tới KH, trực tiếp trao đổi với KH về những bản chào này sau khi đã thống nhất với đội ngũ kinh doanh

Cùng với Giám đốc Chính sách khách hàng và Giải pháp và các cán bộ của Bộ phận Chính sách khách hàng và giải pháp phối hợp với các phòng ban triển khai các nhiệm vụ được giao

Các công việc khác theo phân công của Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn/ Giám đốc Hỗ trợ KHDNL/Giám đốc Chính sách khách hàng và Giải pháp và quy định của SeABank theo từng thời kỳ

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Kinh tế, Thương mại, Tài chính ngân hàng hoặc tương đương.

Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm tối thiểu tại vị trí tương đương 2 năm hoặc vị trí RM/Chuyên viên Quản lý Khách hàng doanh nghiệp 3 năm.
 • Am hiểu sản phẩm, dịch vụ.
 • Am hiểu quy trình, tác nghiệp trong nội bộ ngân hàng.
 • Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
 • Am hiểu thị trường, khả năng tìm hiểu về ngành kinh tế.

Kỹ năng chuyên môn:

 • Có kiến thức về nghiệp vụ tín dụng, tài trợ thương mại, ngân hàng giao dịch dành cho khách hàng doanh nghiệp.
 • Kỹ năng phân tích thông tin.
 • Kỹ năng nhận biết rủi ro tín dụng và kỹ năng xây dựng giải pháp giảm thiểu rủi ro và giải pháp gia tăng hiệu quả khai thác khách hàng.
 • Có kỹ năng phân tích tài chính, bảng cân đối, báo cáo thu nhập, dòng tiền của khách hàng doanh nghiệp
 • Trình độ Tiếng Anh: TOIEC/TOEFL/IELTS
 1. Kỹ năng chuyên môn:
 • Có kiến thức về nghiệp vụ tín dụng, tài trợ thương mại, ngân hàng giao dịch dành cho khách hàng doanh nghiệp.
 • Kỹ năng phân tích thông tin.
 • Kỹ năng nhận biết rủi ro tín dụng và kỹ năng xây dựng giải pháp giảm thiểu rủi ro và giải pháp gia tăng hiệu quả khai thác khách hàng.
 • Có kỹ năng phân tích tài chính, bảng cân đối, báo cáo thu nhập, dòng tiền của khách hàng doanh nghiệp
 • Trình độ Tiếng Anh: TOIEC/TOEFL/IELTS
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank