Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Khối Nguồn vốn & Thị trường Tài chính - Chuyên viên Kinh doanh Phái sinh Ngoại hối Toàn thời gian

2022-09-14 20:31   Ngân hàng   Toàn Quốc   6 views Reference: 6757
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

Chức năng

-Tối đa hóa doanh thu từ các hoạt động kinh doanh sản phẩm phái sinh tuân thủ theo các quy định của các cơ quan chức năng, quy định nội bộ của Ngân hàng.

-Theo dõi và đánh giá hoạt động kinh doanh phái sinh của Ngân hàng; đảm bảo khả năng thanh khoản của hệ thống cho hoạt động mua bán phục vụ nhu cầu khách hàng, và giảm thiểu rủi ro vận hành kinh doanh toàn hệ thống.

Nhiệm vụ

- Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.

- Trực tiếp giao dịch, quản lý và kiểm soát trạng thái trạng thái kinh doanh phái sinh của Ngân hàng trong hạn mức được phê duyệt, phù hợp với quy định của SeABank và Pháp luật trong từng thời kỳ

- Phối hợp với các Đơn vị có liên quan của hệ thống phát triển các chương trình kinh doanh, giải pháp cấu trúc nguồn vốn phục vụ nhu cầu khách hàng.

- Xây dựng, mở rộng và tăng cường các mối quan hệ giao dịch với nội bộ và đối tác bên ngoài nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh, phát triển sản phẩm cho mảng phái sinh.

- Chủ động rà soát, phát hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan phòng ngừa, điều chỉnh khắc phục các rủi ro về vận hành và tuân thủ trong quá trình triển khai nghiệp vụ kinh doanh phái sinh toàn hệ thống.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn:

 • Trình độ: Đại học
 • Chuyên ngành đào tạo: Tài chính
 • Bằng cấp, chứng chỉ khác (Tiếng Anh, Tin học, chuyên môn,…)

Kinh nghiệm công tác:

 • Đã làm việc trực tiếp trong ngành Tài chính - Ngân hàng hoặc lĩnh vực khác có liên quan tới chuyên môn của công việc ít nhất 1 năm.(Chuyên viên kinh ngoại tệ, chuyên viên kinh doanh phái sinh…)

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):

Kiến thức:

 • Am hiểu sản phẩm nguồn vốn, các sản phẩm ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân (Sản phẩm phái sinh, sản phẩm cấu trúc và ..)

Kỹ năng:

 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc hiệu quả
 • Kỹ năng làm việc nhóm

Yêu cầu khác:

Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank