Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Kinh doanh giấy tờ có giá Toàn thời gian

2022-10-12 23:49   Ngân hàng   Toàn Quốc   9 views Reference: 8011
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

Tổ chức và triển khai hoạt động kinh doanh

 1. Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh/đầu tư giấy tờ có giá do Ngân hàng phát hành, Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương và các sản phẩm liên quan đến Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền địa phương trên thị trường sơ cấp và thứ cấp; đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận được giao, tuân thủ quy định của SeABank và pháp luật trong từng thời kỳ.
 2. Xây dựng, mở rộng và quản lý danh mục giấy tờ có giá do định chế tài chính là Ngân hàng phát hành, Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu Chính quyền địa phương.
 3. Chủ động triển khai kế hoạch phát hành Trái phiếu/Giấy tờ có giá SeABank và/hoặc phối hợp với các Khối kinh doanh thực hiện phát hành trái phiếu/Giấy tờ có giá SeABank cho khách hàng.
 4. Theo dõi diễn biến thị trường tiền tệ, ngoại hối, chứng khoán trong nước và quốc tế, phân tích đánh giá, dự báo xu hướng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng để xây dựng các phương án kinh doanh Trái phiếu hiệu quả.
 5. Mở rộng và phát triển danh mục khách hàng, thiết lập các mối quan hệ với đối tác, cơ quan ban ngành phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ và kinh doanh
 6. Phối hợp với Trung tâm kinh doanh và Giải pháp Khách hàng và/hoặc các Khối kinh doanh theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ để cùng tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, xây dựng chương trình kinh doanh, giải pháp cấu trúc có yếu tố về Giấy tờ có giá do Ngân hàng phát hành, các sản phẩm liên quan đến Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu Chính quyền địa phương, trực tiếp tư vấn và hỗ trợ bán theo yêu cầu của Khách hàng, các Khối kinh doanh theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ trên cơ sở phù hợp với thị trường, đảm bảo tuân thủ quy định của SeABank và pháp luật.
 7. Xây dựng, niêm yết, cung cấp giá và thanh khoản các sản phẩm về Giấy tờ có giá do Ngân hàng phát hành, các sản phẩm liên quan đến Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu Chính quyền địa phương cho đơn vị kinh doanh và khách hàng
 8. Kiểm soát hoạt động kinh doanh và công việc của các nhân sự trong bộ phận

Tác nghiệp và tuân thủ

 1. Xây dựng chính sách, quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh/đầu tư Giấy tờ có giá do Ngân hàng phát hành, các sản phẩm liên quan đến Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu Chính quyền địa phương phù hợp quy định của SeABank và Pháp luật trong từng thời kỳ.
 2. Chịu trách nhiệm về các chỉ tiêu kinh doanh theo kế hoạch ngân sách được giao, quản lý thống nhất chung của bộ phận với Giám đốc Trung tâm và Giám đốc Khối.
 3. Thực hiện các báo cáo nội bộ liên quan đến nghiệp vụ đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá; các báo cáo cho cơ quan quản lý chuyên ngành đảm bảo đầy đủ và đúng thời hạn
 4. Triển khai/phối hợp cùng các đơn vị liên quan trong công tác kiểm soát, vận hành tuân thủ các quy định, quy trình nghiệp vụ của SeABank, đảm bảo an toàn hoạt động và hạn chế tối đa các rủi ro phát sinh.
 5. Thực hiện các công việc của Giám đốc Bộ phận khi Giám đốc Bộ phận vắng mặt
 6. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc Bộ phận, Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Khối, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng

Đề xuất và hỗ trợ giám đốc nghiệp vụ xây dựng kế hoạch phát hành, kế hoạch kinh doanh, đầu tư giấy tờ có giá, xây dựng các hạn mức kinh doanh, hạn mức đầu tư giấy tờ có giá, triển khai các hoạt động/sản phẩm kinh doanh giấy tờ có giá mới của SeABank trong từng thời kỳ phù hợp với các quy định pháp luật

​Tham mưu và đề xuất:

a. Báo cáo tình trạng và đề xuất/tham mưu với Giám đốc Khối, Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Bộ phận các phương án giải quyết về vấn đề nhân sự, chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo, thị trường, xây dựng quy trình, quy chế, chính sách, phương án kinh doanh …nhằm thúc đẩy hoạt động của Bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn:

 • Trình độ: Tốt nghiệp đai học trở lên các chuyên ngành đào tạo có liên quan đến: Tài chính, ngân hàng, kinh tế

Kinh nghiệm công tác:

 • Kinh nghiệp chuyên môn: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm hoạt động trên thị trường tiền tệ ngân hàng; thị trường tài chính.
 • Có kinh nghiệm tại vị trí CVCC (hoặc chức danh tương đương) Hoặc tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên viên chính (hoặc chức danh tương đương) tại các ngân hàng, tổ chức tài chính/ tổ chức có quy mô, uy tín tương đương trong lĩnh vực chuyên môn của vị trí chức danh

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):

 1. Kiến thức:
 • Am hiểu kiến thức kinh tế vĩ mô, hoạt động của thị trường tiền tệ, ngoại hối, chứng khoán;
 • Ngoại ngữ: thành thạo kỹ năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Anh;
 • Tin học: sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng microsoft word, microsoft excel, powerpoint, visio.
 1. Kỹ năng:
 • Kỹ năng quản lý, lãnh đạo
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc hiệu quả;
 • Kỹ năng tổ chức cuộc họp, hội thảo
 • Kỹ năng giao tiếp;
 1. Yêu cầu khác:
 • Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng tuyển trực tiếp hoặc Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: [email protected]

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: NV_KD Giay to co gia_Nguyen Thi A).

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank