Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính - Chuyên viên Kinh doanh Tiền tệ ngoại hối Miền Nam Toàn thời gian

2022-10-12 23:49   Ngân hàng   Toàn Quốc   20 views Reference: 8012
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

 1. Chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch kinh doanh và đảm bảo lợi nhuận của khách hàng/Khu vực/Chi nhánh được giao trước Giám đốc kinh doanh tiền tệ ngoại hối Khu vực.
 2. Trực tiếp thực hiện các giao dịch nguồn vốn (ngoại tệ, lãi suất, cấu trúc) với khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân, đồng thời phối hợp cùng Khu vực và các chi nhánh tại địa bàn được phân công trong các giao dịch với khách hàng khi có yêu cầu.
 3. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
 4. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
 5. Chịu trách nhiệm về khối lượng giao dịch và lợi nhuận đối với các khách hàng và các chi nhánh được phân công.
 6. Thường xuyên đi gặp khách hàng nhằm duy trì mối quan hệ hiện tại và tích cực tìm kiếm khách hàng mới.
 7. Thường xuyên làm việc với các CVKD tại các chi nhánh được giao, các giám đốc kinh doanh tại khu vực được giao , các Chức năng thuộc Khối Nguồn vốn nhằm phối hợp, phát triển sản phẩm và thúc đẩy cơ hội kinh doanh với các khách hàng tại địa bàn, tăng cường khả năng bán thêm bán chéo sản phẩm.
 8. Hỗ trợ chi nhánh các thông tin sản phẩm, thông tin thị trường tiền tệ & ngoại hối và hỗ trợ các chuyên viên kinh doanh chi nhánh.
 9. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc KD Tiền tệ Khu vực, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh và Giải pháp Khách hàng, Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính, Ban Tổng Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn:

 • Trình độ: Đại học
 • Chuyên ngành đào tạo:
 • Bằng cấp, chứng chỉ khác (Tiếng Anh, Tin học, chuyên môn,…)

Kinh nghiệm công tác:

 • Đã làm việc trực tiếp trong ngành Tài chính - Ngân hàng hoặc lĩnh vực khác có liên quan tới chuyên môn của công việc ít nhất 1 năm.(cán bộ tín dụng, cán bộ kinh doanh khách hàng doanh nghiệp, chuyên viên thanh toán quốc tế…)

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):

Kiến thức:

 • Am hiểu sản phẩm nguồn vốn, các sản phẩm ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp ( tín dụng, thanh toán quốc tế..)

Kỹ năng:

 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc hiệu quả
 • Kỹ năng làm việc nhóm

Yêu cầu khác:

 • Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank