Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Khối Pháp chế và Tuân thủ - Giám đốc Chính sách và Quản trị danh mục tuân thủ Toàn thời gian

2022-10-06 23:46   Ngân hàng   Toàn Quốc   33 views Reference: 7885
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

 1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 • Xây dựng khung chính sách tuân thủ, định hướng quản trị tuân thủ chung cho các Đơn vị trên toàn hệ thống của SeABank.
 • Đánh giá, khuyến nghị hành động, theo dõi thực hiện khuyến nghị dựa trên báo cáo Quản trị trạng thái tuân thủ toàn Ngân hàng.
 • Tham gia xây dựng bộ khung chính sách, quy định nội bộ cho hoạt động các Đơn vị nghiệp vụ thuộc tuân thủ, Kiểm soát tuân thủ thuộc Khối PC&TT.
 • Định hướng, xác định mục tiêu, lập kế hoạch, lựa chọn chuyên đề Kiểm soát tuân thủ, Giám sát tuân thủ trên toàn hệ thống.
 • Thiết lập và triển khai các công cụ nhằm phòng chống và giảm thiểu gian lận, sai phạm.
 • Triển khai truyền thông, đào tạo và các biện pháp đẩy mạnh nâng cao Văn hóa Tuân thủ quy định pháp luật, các quy định nội bộ và quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
 • Đề xuất và định kỳ đánh giá lại quy định về KPI tuân thủ trong từng thời kỳ.
 • Tham gia các dự án công nghệ, góp ý văn bản nội bộ liên quan đến hoạt động của Tuân thủ.
 • Đánh giá dấu hiệu vi phạm, gian lận thông qua dữ liệu tuân thủ, dữ liệu trên các hệ thống, phễu tuân thủ.
 • Tổng hợp và đánh giá các thông tin, kết quả làm việc từ các Đơn vị tham gia công tác kiểm soát, giám sát sau cấp tín dụng để thông tin cho các Bộ phận nghiệp vụ tại Khối PC&TT để tăng cường kiểm tra, giám sát tuân thủ sau cấp tín dụng hoặc chủ động sàng lọc và xác minh, xử lý vi phạm (nếu có).
 • Tập hợp dữ liệu, ghi nhận điểm tuân thủ, KPI tuân thủ cho các Đơn vị theo kết quả kiểm tra tuân thủ được theo dõi tại bộ phận.
 • Chủ động thu thập thông tin, tiếp nhận và sàng lọc các tố giác nội bộ và đề xuất điều tra sai phạm.
 • Đầu mối thực hiện giám sát, đôn đốc khắc phục kết quả Kiểm soát tuân thủ, phối hợp theo dõi, giám sát việc các Đơn vị nghiệp vụ đầu mối thực hiện khắc phục theo kiến nghị của các đoàn kiểm tra, thanh tra.
 • Báo cáo phân tích kết quả kiểm soát tuân thủ, kết quả khắc phục để đánh giá thực trạng tuân thủ và đưa ra cảnh báo, kiến nghị nhằm khắc phục, ngăn ngừa rủi ro.
 • Đánh giá, xử lý chế tài tuân thủ theo kết quả kiểm tra, giám sát theo quy định, theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc/Phó Giám đốc Khối PC&TT trong từng thời kỳ.
 • Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước liên quan như: Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ; Báo cáo phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo, vụ việc dấu hiệu tội phạm…và các Báo cáo khác theo chỉ đạo, phân công của Giám đốc Khối PC&TT, TGĐ hoặc/ và Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.
 • Quản lý nhân sự của Bộ phận Chính sách và Quản trị danh mục tuân thủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ;
 • Giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ CBNV Bộ phận Chính sách và Quản trị danh mục tuân thủ;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Tuân thủ, Giám đốc/Phó Giám đốc Khối PC&TT, TGĐ hoặc/và Người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ, HĐQT.
 1. TRÁCH NHIỆM
 • Giám đốc Chính sách và Quản trị danh mục tuân thủdo Tổng giám đốc bổ nhiệm/miễn nhiệm theo đề xuất của Giám đốc Khối PC&TT;
 • Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Tuân thủ, Giám đốc/Phó Giám đốcKhối PC&TT, Ban TGĐ, HĐQT SeaBank và trước pháp luật về việc thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ;
 • Các trách nhiệm khác theo quy định của SeABank.
 1. CÁC QUAN HỆ NGHIỆP VỤ CHÍNH
 1. Quan hệ nghiệp vụ với các đơn vị thuộc Khối PC&TT
 • Chủ động thực hiện các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Khối PC&TT;
 • Trong trường hợp Giám đốc Chính sách và Quản trị danh mục tuân thủ tiếp nhận chỉ đạo từ Ban TGĐ và/hoặc yêu cầu hỗ trợ từ các Đơn vị khác, Giám đốc Chính sách và Quản trị danh mục tuân thủ chủ động thực hiện công việc được giao và có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc Khối PC&TT;
 • Tích cực phối hợp với các cá nhân, Đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Khối theo đúng bản Mô tả công việc và trong phạm vi công việc được phân công để thực hiện các công việc nghiệp vụ của Khối;
 • Trong phạm vi công việc được phân công, Giám đốc Chính sách và Quản trị danh mục tuân thủcó quyền yêu cầu các cá nhân, đơn vị khác thuộc Khối phối hợp cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết khác để có thể thực hiện nhiệm vụ của mình.
 1. Quan hệ nghiệp vụ với các đơn vị khác ngoài Khối PC&TT
 • Chủ động phối hợp với các Đơn vị trong hệ thống để thực hiện nhiệm vụ của mình;
 • Có quyền yêu cầu các Đơn vị khác thực hiện đúng các quy định, quy trình của SeABank liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Đơn vị mình, cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ tài liệu và các điều kiện cần thiết khác để Giám đốc Chính sách và Quản trị danh mục tuân thủ có thể thực hiện nhiệm vụ của mình.
 1. Quan hệ với các đối tác ngoài SeABank
 • Chủ động phối hợp với các đối tác bên ngoài để thực hiện nhiệm vụ của mình theo phạm vi công việc được phân công;
 • Tuân thủ quy định pháp luật và các quy định nội bộ (quy chế, quy định, quy trình …) của SeABank.

Yêu Cầu Công Việc

 1. YÊU CẦU CHUYÊN MÔN
 1. Trình độ học vấn

Cử nhân đại học chính quy trở lên.

 1. Kinh nghiệm công tác

Có kinh nghiệm làm Kiểm soát nội bộ, Kiểm soát tuân thủ, Giám sát tín dụng, Kiểm toán viên, Quản trị rủi rohoặc làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng từ 05 năm trở lên.

Có kinh nghiệm quản lý (chức danh từ trưởng bộ phận hoặc tương đương) từ 02 năm trở lên.

 1. Bằng cấp bắt buộc

Đại học chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh.

 1. Các kỹ năng
 • Kỹ năng quản lý, điều hành và quản trị nhân sự;
 • Kỹ năng lập và quản lý kế hoạch;
 • Kỹ năng phân tích tổng hợp và nhận diện rủi ro;
 • Kỹ năng thuyết trình và quan hệ công chúng;
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
 • Kỹ năng quản lý thời gian, chịu áp lực cao.
 1. Yêu cầu khác

Ngoại ngữ/tin học phù hợp với yêu cầu công việc;

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank