Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Khối Phê duyệt tín dụng - Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt Toàn thời gian

2022-09-05 17:24   Ngân hàng   Toàn Quốc   12 views Reference: 6406
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

Thực hiện các công việc liên quan đến hỗ trợ hoạt động thẩm định và phê duyệt tín dụng:

 1. Là thư ký cho các Ủy ban tín dụng (UBTD): Tổ chức các cuộc họp của các UBTD theo yêu cầu. thông báo mời họp, ghi biên bản một cách trung thực, đầy đủ, chính xác quyết định của cuộc họp; Tổng hợp biên bản họp UBTD và lập tờ trình trình Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với các khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT.
 2. Trình ký hồ sơ các cấp phê duyệt, thông báo kết quả phê duyệt cho các cá nhân và Đơn vị kinh doanh có liên quan.
 3. Thực hiện phê duyệt trên hệ thống LOS thay cho các cấp phê duyệt là UBTD, HĐQT sau khi hồ sơ đã được các cấp phê duyệt.
 4. Thực hiện scan hồ sơ và đẩy kết quả phê duyệt qua hệ thống LOS đối với tất cả các hồ sơ được trình và phê duyệt tại Hội sở.
 5. Thực hiện bàn giao và quản lý, lưu trữ hồ sơ phê duyệt tín dụng theo đúng quy định của SeABank.

Theo dõi và đánh giá độc lập tình hình tuân thủ quy định tiêu chuẩn cam kết chất lượng dịch vụ, tính năng suất lao động của từng cán bộ nhân viên thuộc Trung tâm thẩm định tín dụng, Trung tâm Phê duyệt tín dụng bán lẻ, Chuyên gia phê duyệt độc lập trong hoạt động thẩm định, phê duyệt tín dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động thẩm định, phê duyệt của từng cá nhân.

Phát hiện hành vi tiêu cực trong công tác thẩm định, phê duyệt tín dụng thuộc Khối Phê duyệt tín dụng và báo cáo Giám đốc Hỗ trợ phê duyệt, Giám đốc Quản trị phê duyệt, Giám đốc Khối để có biện pháp xử lý các hành vi tiêu cực.

Thực hiện lập các báo cáo về hoạt động thẩm định phê duyệt theo định kỳ hàng ngày/hàng tuần/hàng quý/hàng năm; các báo cáo khác theo các quy định văn bản của SeABank đảm bảo tính chính xác và đúng deadline theo yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc Hỗ trợ phê duyệt, Giám đốc Quản trị phê duyệt, Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng và/hoặc theo các quy định khác của SeABank.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn:

 • Trình độ: Đại học.
 • Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh
 • Bằng cấp, chứng chỉ khác (Tiếng Anh: Không yêu cầu; Tin học: Thành thạo (sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng)).

Kinh nghiệm công tác:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ tại các ngân hàng, tổ chức tài chính/ tổ chức có quy mô, uy tín tương đương trong lĩnh vực chuyên môn của vị trí chức danh.

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):

 1. Kiến thức:
 • Có kiến thức về tài chính Ngân hàng.
 • Có khả năng lập báo cáo.
 1. Kỹ năng:
 • Kỹ năng làm việc độc lập
 • Kỹ năng tư duy và logic.
 • Kỹ năng quản lý thời gian.
 1. Yêu cầu khác:
 • Trung thực, năng động, chăm chỉ, ham học hỏi.
 • Cam kết và Tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank