Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Khối Tài chính & Kế hoạch - Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên ALM Toàn thời gian

2022-10-21 23:54   Ngân hàng   Toàn Quốc   11 views Reference: 8240
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

 1. Tham gia quản lý cơ cấu Tài sản Nợ - Có phù hợp với chiến lược phát triển từng thời kỳ của SeABank;
 2. Tham gia phân tích, đánh giá và tham gia điều hành cơ chế định giá điều chuyển vốn nội bộ (FTP) theo phân công;
 3. Tổng hợp tài liệu từ các đơn vị khác trong SeABank để phục vụ các cuộc họp định kỳ của ALCO;
 4. Tham gia phổ biến, thực hiện và giám sát việc nghị quyết của ALCO trên toàn hệ thống SeABank;
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc ALM, Giám đốc Kế hoạch Ngân sách & Phân tích tài chính, Giám đốc Khối TC&KH.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn:

 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành đào tạo: Tài chính ngân hàng/tài chính kế toán
 • Bằng cấp, chứng chỉ khác:

+ Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh (với CVCC là bắt buộc, các vị trí còn lại là một lợi thế)

+Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng ngân hàng (nếu có)

Kinh nghiệm công tác:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: kinh nghiệm trong ngân hàng tối thiểu

+Chuyên viên: 1 năm

+Chuyên viên chính: 2 năm

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):

Kiến thức:

 • Hiểu biết về cơ chế, quy chế, quy định, quy trình của Ngân hàng Nhà nước, ngành về Quản lý Tài sản Nợ-Có và Vốn chủ sở hữu. (Vị trí CVCC là một bắt buộc, các vị trí còn lại là lợi thế)
 • Am hiểu về Tài chính ngân hàng, các sản phẩm ,dịch vụ, kiến thức về quy trình/tài chính, chính sách, nghiệp vụ quản lý liên quan. (Vị trí CVCC và CVC là một bắt buộc, vị trí CV là lợi thế)
 • Kinh nghiệm tham gia các dự án dự án chuyển đổi liên quan đến Quản lý Tài sản Nợ- Có (Basel 2, ALM, FTP, …) về phương pháp luận hoặc triển khai các hệ thống CNTT tại các ngân hàng

Kỹ năng:

 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Sử dụng thành thạo Excel, power point và word
 • Kỹ năng diễn thuyết (với CVCC là bắt buộc, các vị trí còn lại là lợi thế)

Khả năng:

 • Tư duy logic
 • Làm việc theo nhóm/độc lập

Yêu cầu khác:

 • Chủ động trong công việc
 • Cam kết và tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.

Phương thức nộp hồ sơ:

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: TC&KH_ALM_Nguyen Thi A).

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank