Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Khối Vận hành - Chuyên viên chính/ Chuyên viên Xử lý tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp Toàn thời gian

2022-10-04 17:45   Ngân hàng   Toàn Quốc   11 views Reference: 7782
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

- Soạn thảo và xử lý Hồ sơ tín dụng đảm bảo tuân thủ Nghị quyết phê duyệt, các quy định nội bộ SB và Luật pháp.

- Đảm bảo thời gian xử lý Hồ sơ đạt SLA, đồng thời làm hài lòng Khách hàng nội bộ

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo trực tiếp

- Nhắc nhở CRO bổ sung hồ sơ sau giải ngân theo phê duyệt

- Lưu trữ và đóng chứng từ

- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ chuyên môn

▪Tốt nghiệp đại học

▪Từ 0 -1 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực ngân hàng, ưu tiên đã làm tín dụng Doanh nghiệp

▪Trình độ Tiếng Anh: Khá

Kỹ năng mềm

▪Nắm vững các Quy định tín dụng của SB, và các quy định Luật.

▪Sử dụng tốt hệ thống T24 liên quan đến tín dụng.

▪Giao tiếp, truyền thông cho Khách hàng nội bộ hiệu quả.

Kỹ năng khác

•MS Office: Word, Excel: Tốt

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SeABank