Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Kĩ sư dữ liệu (Data Engineer) - Ban dự án Toàn thời gian

2022-10-20 23:49   Ngân hàng   Toàn Quốc   12 views Reference: 8204
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Phúc Lợi

  • Bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

- Lập trình, Phát triển các hệ thống, dữ liệu của Ngân hàng
- Chủ động và/hoặc phối hợp cùng các nhà cung cấp để phát triển/ triển khai các giải pháp Dữ liệu theo các công việc được phân công
- Quy hoạch, thiết kế các công cụ nền tảng, công cụ giám sát, cảnh báo KPI chất lượng dữ liệu.
- Tối ưu các hệ thống, dữ liệu nhằm đáp ứng khả nănng xử lý lượng giao dịch lớn và đáp ứng khả năng phục vụ số lượng lớn người dùng đồng thời.
- Nghiên cứu, đề xuất các công nghệ tối ưu hệ thống, dữ liệu
- Xây dựng các tài liệu mô tả dịch vụ/hệ thống. Tài liệu cài đặt, cấu hình/vận hành hệ thống.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp hệ chính quy các trường Đại học/Cao học trở lên
- Có kinh nghiệm theo đúng mô tả công việc là một lợi thế
- Có kinh nghiệm, kiến thức về các mảng liên quan tại Ngân hàng, Tổ chức Tài chính về CNTT là một lợi thế

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Quân Đội