Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Kiểm toán viên – TT KT Tổng hợp Toàn thời gian

2022-10-12 23:49   Ngân hàng   Toàn Quốc   15 views Reference: 8014
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

 • Đầu mối theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của KTNB.
 • Đầu mối tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của Khối KTNB định kỳ gửi Lãnh đạo SHB và các báo cáo liên quan đến KTNB của SHB.
 • Đầu mối theo dõi, đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của BKS đối với HĐQT, TGĐ, các cá nhân, bộ phận của SHB
 • Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của KTNB để đánh giá việc tái phạm và chất lượng công tác chỉnh sửa, khắc phục.
 • Đầu mối thực hiện đánh giá chất lượng KTNB.
 • Báo cáo tổng hợp công tác chấn chỉnh của ĐVKP theo yêu cầu từ các cấp thẩm quyền.
 • Tham gia Đoàn Kiểm toán với tư cách thành viên theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo (nếu có)

Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán.
 • Ngoại ngữ tiếng Anh có kỹ năng đọc hiểu khá
 • Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu 02 năm. Đối với Kiểm toán viên CNTT có kinh nghiệm làm việc trong ngành CNTT tối thiểu 02 năm.
 • Ưu tiên có chứng nhận đã qua khóa đào tạo về kiểm toán hoặc KTNB ngân hàng trong trường hợp chuyên ngành học không phải là kiểm toán; Chứng chỉ CFA/ACCA/CPA/CIA.
 • Am hiểu tổng thể về hoạt động ngân hàng và kiểm toán nội bộ nói chung. Am hiểu đối với ít nhất 01 nghiệp vụ trong hoạt động ngân hàng.
 • Có khả năng phát hiện những tồn tại, hạn chế, bất cập qua công tác kiểm toán. Có khả năng đưa ra các kiến nghị, đề xuất khắc phục những tồn tại, hạn chế qua công tác kiểm toán
 • Kỹ năng:

- Có khả năng sử dụng tốt được các ứng dụng Tin học văn phòng, hệ thống CNTT nội bộ;

- Kỹ năng đàm phán: Có khả năng thuyết phục các thành viên nhóm/cấp dưới.

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SHB