Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Kiểm toán viên chính, Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại Hà Nội Toàn thời gian

2022-09-24 05:03   Ngân hàng   Toàn Quốc   7 views Reference: 7116
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

1. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch công việc cá nhân định kỳ hàng tháng, quý.

2. Thu thập thông tin tài liệu phục vụ cho công tác giám sát, kiểm toán các đối tượng được phân công.

3. Tham gia lập kế hoạch, chương trình kiểm toán chi tiết theo từng cuộc kiểm toán được phân công.

4. Thực hiện công tác kiểm toán tại các đơn vị

5. Hỗ trợ trưởng đoàn soát xét giấy tờ làm việc của các thành viên trong đoàn kiểm toán

6. Hỗ trợ trưởng đoàn trong việc lập biên bản, báo cáo kiểm toán

7. Thực hiện theo dõi. giám sát, kiểm tra tình hình khắc phục các kiến nghị sau kiểm toán, đánh giá công tác khắc phục kiến nghị theo đối tượng được phân công

8. Thực hiện lưu trữ các tài liệu, bằng chứng kiểm toán cũng như các tài liệu cần thiết trong quá trình kiểm toán của đoàn kiểm toán theo quy định về lưu trữ tài liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu cho đối tượng kiểm toán được phân công.

9. Tham gia công tác đánh giá phù hợp, hiệu lực hiệu quả của hệ thống KSNB trong phạm vi công việc được phân công từ đó đưa ra các kiến nghị, biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót, đề suất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống KSNB

10. Báo cáo lãnh đạo quản lý trực tiếp khi phát hiện các vấn đề quản lý yếu kém, tồn tại, các sai phạm của hệ thống kiểm soát nội bộ thuộc lĩnh vực phân công

11. Tuân thủ các quy trình đảm bảo chất lượng công tác kiểm toán nội bộ đối với lĩnh vực, hoạt động được phân công thực hiện.

12. Cập nhật, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Ngân hàng theo lĩnh vực, hoạt động được phân công, từ đó đưa ra các ý kiến tư vấn, đề xuất trong việc áp dụng trong các văn bản pháp luật một cách hợp lý trong hoạt động của Ngân hàng

13. Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho các thành viên được phân công, tham gia các khóa đào tạo chuyên môn phù hợp để nâng cao năng lực,

14. Thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng hồ sơ rủi ro cho các đối tượng kiểm toán theo lĩnh vực, hoạt động được phân công,

15. Tham gia các hoạt động đoàn thể, các hoạt động phong trào theo phân công của Lãnh đạo Kiểm toán nội bộ

16. Thực hiện các công việc khác khi được phân công hoặc ủy quyền

Yêu Cầu Công Việc

1. Kiến thức chuyên môn:

- Có kiến thức hiểu biết chung và luôn được cập nhật các quy định của pháp luật, của PVcomBank về quản trị kinh doanh, quản trị rủi ro và các nghiệp vụ Ngân hàng.

- Có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ

2. Yêu cầu về bằng cấp

- Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp, có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ.

- Ngoài các tiêu chuẩn trên, ưu tiên những người có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán (CPA, ACCA...) Tài chính, thẩm định giá, luật sư

3. Yêu cầu về kinh nghiệm

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc làm công tác kiểm toán.

- Ưu tiên những ứng viên:

+ Có kinh nghiệm về tín dụng doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản trị rủi ro ngân hàng, chính sách rủi ro ngân hàng;

+ Có từ 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị quản lý hoặc kinh doanh trong ngân hàng, có kinh nghiệm kiểm toán tại các công ty kiểm toán lớn, có uy tín trên thị trường.

4. Kỹ năng.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có kỹ năng trình bầy và kỹ năng thuyết phục

- Có kỹ năng quản lý thời gian

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và tiếng anh giao tiếp

- Có kỹ năng thu thập, phân tích và đánh giá, tổng hợp báo cáo

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

5. Phẩm chất khác

- Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Pháp luật và quy định của PVcomBank.

- Có phẩm chất đạo đức, tác phong sinh hoạt lành mạnh và không vi phạm pháp luật, có tinh thần đoàn kết nội bộ.

- Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

- Ưu tiên: Nam

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập ngày 16/09/2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank).