Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Kiểm Toán Viên Chính Trung tâm Kiểm toán hoạt động nghiệp vụ Toàn thời gian

2022-09-21 23:42   Ngân hàng   Toàn Quốc   4 views Reference: 6980
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mô Tả Công Việc

  • Thực hiện kiểm toán công tác Quản trị điều hành tại TSC SHB và các ĐVKD theo yêu cầu từ Ban Lãnh đạo. Thực hiện kiểm toán các nghiệp vụ khác theo yêu cầu.
  • Tham gia theo dõi chỉnh sửa sau KTNB về công tác quản trị điều hành.
  • Định kỳ đánh giá hệ thống KSNB về quản trị điều hành tại các đơn vị SHB từ đó đưa ra các khuyến nghị, kiến nghị về hệ thống quản trị.
  • Tham gia xây dựng kế hoạch KTNB hằng năm các vấn đề được phân công.
  • Địa điểm làm việc: Khối KTNB – Trụ sở chính SHB

Yêu Cầu Công Việc

  • Có bằng Đại học trở lên chuyên ngành ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật, kiểm toán, kế toán, tài chính (Hình thức đào tạo chính quy, tốt nghiệp loại Khá trở lên).
  • Kinh nghiệm tối thiểu trên 04 năm tại các Ngân hàng, Tập đoàn tài chính, Công ty tư vấn/kiểm toán lớn tại các vị trí như: Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Trợ lý TGĐ; Quản lý/chuyên viên tư vấn quản trị doanh nghiệp tại các Công ty tư vấn/kiểm toán lớn (Mckinsey, EY…);
  • Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ đào tạo trong nước hoặc nước ngoài về quản trị, quản lý doanh nghiệp (CEO), quản trị nhân sự…;
  • Ưu tiên nam, tuổi dưới 35
Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng SHB