Đăng nhập để tìm kiếm tin tuyển dụng nhanh hơn. Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản nhé!

Kiến trúc sư giải pháp (40001088) Toàn thời gian

2022-07-13 16:14   Ngân hàng   Toàn Quốc   110 views Reference: 580
Mô tả công việc & Yêu cầu tuyển dụng

Mục tiêu

Trách nhiệm chính (1)

Trách nhiệm chính (2)

Trách nhiệm chính (3)

Chân dung Thành công - Bằng cấp, Kinh nghiệm

Mô tả về Nhà tuyển dụng
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)